Epilepsi, helseveiledning og kvalitetsforbedring i praksis

Videreutdanning

Bistår du mennesker med epilepsi og jobber innen helse, omsorg, skole eller barnehage? Lær om epilepsi og hvordan du kan fremme egenmestring gjennom veiledning.

 • Studiestart

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha en av disse:

  • bachelorgrad innen helse- eller sosialfag, lærerutdanning eller barnehagelærerutdanning
  • realkompetanse: generell studiekompetanse eller relevant fagbrev og minimum fem års yrkespraksis fra tjenester utdanningen retter seg mot

  Du må også ha to års yrkespraksis.

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3475.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Dette studiet gjennomføres i nært samarbeid med Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) ved Oslo universitetssykehus. Det betyr at du får den nyeste og mest oppdaterte kunnskapen på feltet.

  Målgruppen for utdanningen er ansatte i helse- og omsorgstjenesten, (re)habiliteringstjenesten eller poliklinikk. Utdanningen kan også være aktuell for dem som arbeider innen pedagogisk virksomhet med elever som har epilepsi.

  Studiet innlemmer teoretiske-, praktiske- og holdningsmessige forhold som tar utgangspunkt i personenes totalsituasjon.

  Du får innsikt i hvordan det er å leve med epilepsi, og kompetanse på hvordan du kan bidra til økt mestring og livskvalitet. 

  Du får en praktisk rettet innføring i kvalitetsforbedring, innovasjon og endringsarbeid og erfaring med forbedringsarbeid.

  Du vil utvikle ferdigheter i systematisk metodebruk, som omfatter teoretisk forankring, datainnsamling, analyse, diskusjon og skriftlig- og muntlig formidling.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  OsloMet har gode digitale plattformer for å tilrettelegge for et utviklende og aktivt læringsmiljø.

  I en heldigital utdanning er din studieinnsats, individuelt og i grupper, avgjørende for om du oppnår læringsutbytter i utdanningen.

  Den heldigitale videreutdanningen foregår gjennom webinarer med forelesninger og gruppearbeid i "sanntid".

  Undervisningen består blant annet av

  • selvstudier
  • forelesninger
  • case og historiefortellinger
  • refleksjonsoppgaver
  • gruppearbeid
  • skriftlige arbeider
  • diskusjonsoppgaver
  • selvtester
 • Hva koster det?

  Dette studiet har en studieavgift på 20 000 kroner. Du betaler 10 000 kroner per semester.

  Du betaler i tillegg en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om denne utdanningen, ta kontakt med oss.

Faglig leder

Laster inn ...

Mer om videreutdanninger

 • Etter- og videreutdanning

  Etter- og videreutdanning fra OsloMet gir deg kompetanseløftet du trenger. Vi tilbyr alt fra enkeltemner til en hel grad.