Seksuell helse og utviklingshemming

Videreutdanning

Studiet for deg som jobber med utviklingshemmede og kommer til kort når det gjelder å veilede og tilrettelegge for at målgruppen får oppfylt sin rett til å ha et verdig seksualliv.

 • Studiestart

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha

  • bachelorgrad eller tilsvarende, eller fullført minst tre år av integrert femårig mastergrad eller seksårig profesjonsutdanning
  • minst to års yrkespraksis

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden. 

  Det kan være konkurranse om plassene.  Ved forrige opptak var poenggrensen 2,38.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3554.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Studiet vil trene deg i selvstendig etisk tenkning, analyse og kritisk tenkning.

  Ut ifra studentenes profesjonelle utgangspunkt diskuteres seksuelle spørsmål og ulike teoretiske og praktiske modeller.

  Både nasjonale og internasjonale sexologiske utrednings- og behandlingsanbefalinger, beste praksis, benyttes.

  Ved hjelp av pedagogiske rollespill, case, filmer og animasjoner vil kommunikasjon med både tjenestemottakere og kollegaer belyses, slik at studentene kan utvikle god refleksjon om tanker, følelser og handlinger.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Læringsressursene og samlingene/webseminarene er heldigitale. Det er fire webseminarer i løpet av studiet.

  Forventet studieinnsats er omtrent 18 timer per uke.

  Undervisningen består av

  • selvstudier
  • gruppearbeid
  • webseminarer
 • Hva koster det?

  Dette studiet har en studieavgift på 12 000 kroner. Når du takker ja til studieplass, forplikter du deg til å betale studieavgiften.

  Du betaler i tillegg en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om denne utdanningen, ta kontakt med oss.

Faglig leder

Laster inn ...

Mer om videreutdanninger

 • Etter- og videreutdanning

  Etter- og videreutdanning fra OsloMet gir deg kompetanseløftet du trenger. Vi tilbyr alt fra enkeltemner til en hel grad.