Seksuell helsekompetanse

Videreutdanning

Jobber du med helse, undervisning eller i en brukerorganisasjon? Studiet gir deg kompetanse til å kunne fremme brukerstyring, medvirkning og mangfold.

 • Studiestart

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha

  • bachelorgrad eller tilsvarende, eller fullført minst tre år av integrert femårig mastergrad eller seksårig profesjonsutdanning
  • minst to års yrkespraksis

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden. 

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 2,21. 

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3627.

  Søknadsfristen er 15. oktober.

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Helsekompetanse handler om menneskers evne til å innhente, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon som er nødvendig for å kunne ta gode helserelaterte beslutninger i livet. Dette gjelder alt fra å forebygge sykdom til hvilke helsefremmende tiltak som opprettholder eller forbedrer livskvaliteten gjennom livsløpet.

  Om lag en tredjedel av befolkningen i Norge har ikke tilstrekkelig kompetanse til å ta vare på egen helse. Flere grupper har utfordringer med å tilegne seg nødvendig helsekompetanse. Det gjelder for eksempel personer som sliter med språk generelt eller har mangelfulle lese- og skriveferdigheter, tallforståelse, digitale ferdigheter, samt personer med ulike grader av kognitive utfordringer.

  Når det gjelder helsekompetanse om seksualitet, omhandler det alt fra kunnskap om hva seksuell nytelse innebærer og hvordan det påvirker den generelle helsen til kunnskap om reproduksjon og seksuelt overførbare sykdommer.

  Videreutdanningen gir studenter med ulik faglig bakgrunn en felles forståelse av utfordringene med lav helsekompetanse, og kompetanse til å kunne bidra til bedre seksuell helse hos de menneskene man møter som profesjonsutøver. Innholdet i studiet vektlegger seksuell helse som en ressurs for å fremme brukerstyring, medvirkning og mangfold.

  Det innebærer å motvirke tabuer, skam, fordommer og stigmatisering knyttet til seksualitet. Studentene vil bli utfordret på egne holdninger, profesjonsholdninger, og etiske og juridiske aspekter ved disse.

  Helsekompetanse er også å bidra til forståelse for hvordan seksualitet spiller en rolle i alle menneskers liv, også når det gjelder hvordan alder, seksuell orientering, funksjonsnedsettelser, klasse og annet påvirker menneskers seksualitet. Seksualitet er mangfoldig, og må forstås med utgangspunkt i det enkelte menneskes behov, evner og ressurser.

  Videreutdanningen ligger på masternivå og kan etter søknad søkes innpasset i masterstudier.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Det vil bli avholdt fire webseminarer i løpet av studiet. Læringsressursene og samlingene/webseminarene er heldigitale.

  Arbeidsformer er selvstudier, gruppearbeid og seminarer. Forventet studieinnsats er omtrent 12 timer per uke.

 • Hva koster det?

  Dette studiet har en studieavgift på 8000 kroner. 

  Du betaler en semesteravgift i tillegg (student.oslomet.no).

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om denne utdanningen, ta kontakt med oss.

Faglig leder

Laster inn ...

Mer om videreutdanninger

 • Etter- og videreutdanning

  Etter- og videreutdanning fra OsloMet gir deg kompetanseløftet du trenger. Vi tilbyr alt fra enkeltemner til en hel grad.