Kurs i tolkens ansvarsområde (TAO)

Etterutdanning

Kurs i tolkens ansvarsområde (TAO) er et innføringskurs i tolkeloven og tolkens plass i samtalen.

 • Hva er Kurs i tolkens ansvarsområde (TAO)?

  Kurs i tolkens ansvarsområde (TAO) er et innføringskurs i tolkeloven og tolkens plass i samtalen. Formålet med TAO er å kvalifisere tolker til Nasjonalt tolkeregister i laveste kategori (kategori E) og å sikre en felles minstestandard for tolking i offentlig sektor i Norge.  

  Målgruppen for kurset er personer som ønsker å arbeide som tolk, eller som allerede arbeider som tolk, men som mangler formelle kvalifikasjoner i form av tolkeutdanning eller statsautorisasjon i tolking.

  For å få tilbud om TAO-kurs må du først oppnå tilfredsstillende resultat på Tospråktesten.

  Les mer om Tospråktesten og hvordan du søker

  Her kan du lese OsloMet sin personvernerklæring.

  Hva oppnår jeg etter endt kurs?

  Tilfredsstillende resultat på Tospråktesten og gjennomført kurs i Tolkens ansvarsområde gir mulighet for å søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister i kategori E.

  Nasjonalt tolkeregister er et offentlig innsynsregister over kvalifiserte tolker i Norge.

  Les mer om registeret og de ulike kategoriene på nettsidene til Nasjonalt tolkeregister (tolkeregisteret.no).

 • Hva lærer du?

  Det digitale TAO-kurset er et arbeidsintensivt kurs som går over to og en halv uke. Kurset består av fire moduler. Hver modul består av et selvstudium som du jobber med på egen hånd og et digitalt kurstreff via Zoom.

  I løpet av kurset vil du få:

  • en innføring i tolking som profesjon og innsikt i hvorfor profesjonalisering er viktig 
  • god kjennskap til innholdet i tolkeloven og i krav til deg som tolk
  • bevissthet om egen rolle og hva som er tolkens ansvarsområde og plass i samtalen
  • kunnskap om hva språk er og hvordan du kan jobbe med språk og oversettelse
  • øvelse i tolking
 • Hvordan foregår undervisningen?

  TAO-kurset består av selvstudier og digitale kurstreff.

  Selvstudiene består av obligatoriske aktiviteter og innleveringer som du gjør i eget tempo, men innenfor gitte tidsfrister. Alle aktiviteter og innleveringer må være godkjent for at du skal få godkjent kursdeltakelsen. Du bør sette av god tid til aktivitetene og innleveringene. 

  De digitale kurstreffene foregår via Zoom og består av dialogforelesninger, gruppediskusjoner og rollespill. Kurset krever at du deltar aktivt i diskusjoner og rollespill (tolkeøvelser). Du må delta på alle de fire kurstreffene for å få godkjent kursdeltakelsen. 

  Kurstreffene foregår normalt på ukedagene og innenfor normal arbeidstid, men det vil unntaksvis arrangeres kurs på kveldstid. 

  Nødvendig utstyr

  For å kunne delta på det digitale kurset må du ha tilgang på egen pc med kamera og internett. Du bør også ha egnet headset og tilgang på god lyd og nettdekning. Du bør sitte i et rom der du ikke blir forstyrret.

 • Hvem får tilbud om kurs?

  Tolkens ansvarsområde er et tilbud til kandidater som oppnår tilfredsstillende resultat på Tospråktesten. Dersom du nylig har oppnådd tilfredsstillende resultat på testen, vil du i løpet av kort tid få tilsendt informasjon om kurs og hvordan du melder deg på. 

  Tospråktesten blir arrangert to ganger i året.

  Personer med bestått translatøreksamen (statsautoriserte translatører) og fagoversettere kan også søke om å få plass på TAO-kurset. Dersom dette gjelder deg, kan du kontakte OsloMet på tospraktesten@oslomet.no.

  Dersom du oppnår tilfredsstillende resultat på Tospråktesten som ledd i din søknad til studiene innføring i tolking i offentlig sektor (30 studiepoeng) eller bachelor i tolking i offentlig sektor (180 studiepoeng) og takker ja til studieplass, trenger du ikke å melde deg på TAO-kurs. Du vil få tilbud om en tilpasset variant av TAO-kurset – TAO+ for studenter – slik at du kan kvalifisere deg til oppføring i kategori E etter første samling på studiet. 

  Det er ikke åpen påmelding til kursene. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet. 

 • Hva koster det?

  TAO-kurset er gratis. 

 • Jobb og videre kvalifiseringsmuligheter

  Etter gjennomført kurs kan du søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister (tolkeregisteret.no) i kategori E og ta oppdrag i offentlig sektor som kvalifisert tolk.

  OsloMet tilbyr et samlet kvalifiseringstilbud for tolker til alle nivåer i Nasjonalt tolkeregister. Alle som ønsker å arbeide som tolk i offentlig sektor, anbefales å søke videre kvalifisering gjennom å ta tolkeutdanning. 

  Les mer om kvalifiseringstilbudet for tolker ved OsloMet.

  Les mer om hvordan det er å jobbe som tolk på nettsidene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) (imdi.no).

 • Retningslinjer for Kurs i tolkens ansvarsområde (TAO)

  1. Kurs i tolkens ansvarsområde (TAO) er et tilbud for deg som har oppnådd tilfredsstillende resultat på Tospråktesten og ønsker å kvalifisere deg til kategori E i Nasjonalt tolkeregister. Du vil bli varslet når du kan melde deg på kurset. Varselet kommer en tid etter at du har fått melding om tilfredsstillende resultat. 
  2. Du må gjennomføre kurset innen 5 år etter at du har fått tilfredsstillende resultat på Tospråktesten. Møter du ikke til kurs du er meldt på til, må du ta kontakt med OsloMet for å få nytt tilbud om kurs. Gjennomfører du ikke kurset innen 5 år etter at du har fått tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, må du ta Tospråktesten på nytt for å få tilbud om kurset.
  3. For å få godkjent kursdeltakelsen må alle obligatoriske aktiviteter og aktiv deltakelse på alle kurstreff være godkjent av kursholder innen gitte frister.
  4. Ved gyldig legemeldt fravær vil det være mulig å ta igjen resterende kursmoduler ved neste kursgjennomføring. Det er ikke mulig å hoppe over kursmoduler. Ved ugyldig fravær må hele kurset gjennomføres på nytt. 
  5. Kurset er ikke studiepoenggivende, og du får ikke utstedt kursbevis. Når du har gjennomført kurset og fått godkjent kursdeltakelse, kan du søke om oppføring i kategori E i Nasjonalt tolkeregister. 
  6. Kurset er språkuavhengig. Du trenger ikke å ta kurset på nytt dersom du består Tospråktesten i nye språk. 
  7. Hvis du har fått opptak ved studietilbudet i tolking i offentlig sektor ved enten Høgskulen på Vestlandet (HVL) eller OsloMet, får du tilbud om en spesialtilpasset variant av kurset som bare  inneholder selvstudium. Godkjent selvstudium sammen med godkjent oppmøte på første samling ved tolkestudiet gir mulighet for å søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister i kategori E. 
  8. Personer med bestått translatøreksamen (statsautoriserte translatører) og personer med fagoversetterutdanning eller mastergrad i oversettelse kan søke om å få plass på kurset ved å kontakte OsloMet. 

Kontaktpersoner

Laster inn ...