Kurs i tolkens ansvarsområde (TAO)

Etterutdanning

Tolkens ansvarsområde (TAO) er et innføringskurs i tolkeloven og tolkens plass i samtalen. Fra og med mai 2022 erstattes det tidligere fysiske TAO-kurset med et heldigitalt kurstilbud.

 • Hva er Tolkens ansvarsområde (TAO)?

  Tolkens ansvarsområde (TAO) er et innføringskurs i tolkeloven og tolkens plass i samtalen. Formålet med TAO er å kvalifisere tolker til Nasjonalt tolkeregister i laveste kategori (kategori E) og å sikre en felles minstestandard for tolking i offentlig sektor i Norge.  

  Målgruppen for kurset er personer som ønsker å arbeide som tolk, eller som allerede arbeider som tolk, men som mangler formelle kvalifikasjoner i form av tolkeutdanning eller statsautorisasjon i tolking.

  For å få tilbud om TAO-kurs må du først oppnå tilfredsstillende resultat på Tospråktesten.

  Les mer om Tospråktesten og hvordan du søker

  Her kan du lese OsloMet sin personvernerklæring.

  Hva oppnår jeg etter endt kurs?

  Tilfredsstillende resultat på Tospråktesten og gjennomført kurs i Tolkens ansvarsområde gir mulighet for å søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister i kategori E.

  Nasjonalt tolkeregister er et offentlig innsynsregister over kvalifiserte tolker i Norge.

  Les mer om registeret og de ulike kategoriene på nettsidene til Nasjonalt tolkeregister (tolkeregisteret.no).

 • Hva lærer du?

  Det digitale TAO-kurset er et arbeidsintensivt kurs som går over to og en halv uke. Kurset består av fire moduler, hvorav hver modul består av et selvstudium som du jobber med på egen hånd og et digitalt kurstreff via Zoom.

  I løpet av kurset vil du få:

  • en innføring i tolking som profesjon og innsikt i hvorfor profesjonalisering er viktig 
  • god kjennskap til innholdet i tolkeloven og i krav til deg som tolk
  • bevissthet om egen rolle og hva som er tolkens ansvarsområde og plass i samtalen
  • kunnskap om hva språk er og hvordan du kan jobbe med språk og oversettelse
  • øvelse i tolking
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Det digitale TAO-kurset består av fire moduler, hvorav hver modul består av et selvstudium som du jobber med på egen hånd og et digitalt kurstreff via Zoom.

  Selvstudiene består av obligatoriske aktiviteter og innleveringer som du gjør i eget tempo, men innenfor gitte tidsfrister. Alle aktiviteter og innleveringer må være godkjent for at du skal få godkjent kursdeltakelsen og du bør kunne sette av god tid til dette. 

  De digitale kurstreffene foregår via Zoom og består av dialogforelesninger, gruppediskusjoner og rollespill. Kurset krever at du deltar aktivt i diskusjoner og rollespill (tolkeøvelser) og du må kunne delta på alle fire kurstreff for å få godkjent kursdeltakelsen. 

  Kurstreffene foregår normalt på ukedagene og innenfor normal arbeidstid, men det vil unntaksvis arrangeres kurs på kveldstid. 

  Nødvendig utstyr

  For å kunne delta på det digitale kurset må du ha tilgang på egen pc og internett og du må ha kamera på din pc. Du bør også ha egnet headset og tilgang på god lyd og nettdekning. Du bør ha tilgang på et egnet rom der du ikke blir forstyrret.

 • Hvem får tilbud om kurs?

  Tolkens ansvarsområde er et tilbud til kandidater som oppnår tilfredsstillende resultat på Tospråktesten. Dersom du nylig har oppnådd tilfredsstillende resultat vil du i løpet av kort tid få tilsendt informasjon om kurs og hvordan du melder deg på. 

  Tospråktesten lyses ut tre ganger i året.

  Les mer om Tospråktesten og hvordan du melder deg på.

  Personer med bestått translatøreksamen (statsautoriserte translatører) og fagoversettere kan også søke om å få plass på TAO-kurset. Dersom dette gjelder deg, kan du kontakte OsloMet på tospraktesten@oslomet.no.

  Dersom du oppnår tilfredsstillende resultat på Tospråktesten som ledd i din søknad til studiene innføring i tolking i offentlig sektor (30 studiepoeng) eller bachelor i tolking i offentlig sektor (180 studiepoeng) og takker ja til studieplass, trenger du ikke å melde deg på TAO-kurs. Du vil få tilbud om en tilpasset variant av TAO-kurset – TAO+ for studenter – slik at du kan kvalifisere deg til oppføring i kategori E etter første samling på studiet. 

  Det er ikke åpen påmelding til kursene. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet. 

 • Hva koster det?

  Kurset er gratis, og er et tilbud til alle som oppnår tilfredsstillende resultat på Tospråktesten – en muntlig prøve for potensielle tolker. 

 • Jobb og videre kvalifiseringsmuligheter

  Etter gjennomført kurs kan du søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister (tolkeregisteret.no) i kategori E og ta oppdrag i offentlig sektor som kvalifisert tolk.

  OsloMet tilbyr et samlet kvalifiseringstilbud for tolker til alle nivåer i Nasjonalt tolkeregister. Alle som ønsker å arbeide som tolk i offentlig sektor, anbefales å søke videre kvalifisering gjennom å ta tolkeutdanning. 

  Les mer om kvalifiseringstilbudet for tolker ved OsloMet.

  Les mer om hvordan det er å jobbe som tolk på nettsidene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) (imdi.no).

 • Retningslinjer for TAO

  1. Tolkens ansvarsområde (TAO) er et innføringskurs i tolkeloven og tolkens plass i samtalen. Formålet med kurset er å gi   deltakerne en innføring i tolking som profesjon og sikre en felles minstestandard for oppføring i Nasjonalt tolkeregister.
  2.  Kurset er et tilbud til kandidater som har oppnådd tilfredsstillende resultat på Tospråktesten og som ønsker å kvalifisere seg til kategori E i Nasjonalt tolkeregister. Det er ikke åpen påmelding til kurset og aktuelle kandidater vil motta invitasjon til å gjennomføre TAO-kurset senest 4 måneder etter oppnådd tilfredsstillende resultat. 
  3. TAO-kurs må være gjennomført senest innen 5 år, eller 3 mottatte kurstilbud, fra oppnådd tilfredsstillende resultat på Tospråktesten. Kandidater som ikke møter til kurs, eller som ikke takker ja til kurstilbud innenfor gjeldende frister, vil ikke lenger motta informasjon om kurstilbud fra OsloMet, og må selv ta kontakt for å få tilgang på nye kurstilbud. 
  4. For å få godkjent kursdeltakelsen må alle obligatoriske aktiviteter og aktiv deltakelse på alle kurstreff være godkjent av kursholder innen gitte frister.
  5. Ved gyldig legemeldt fravær vil det være mulig å ta igjen resterende kursmoduler ved neste kursgjennomføring. Det er ikke mulig å hoppe over kursmoduler. Ved ugyldig fravær må hele kurset gjennomføres på nytt. 
  6. TAO er ikke et studiepoenggivende kurs, og det utstedes ikke kursbevis. Etter gjennomført kurs og godkjent kursdeltakelse kan kandidaten søke om oppføring i kategori E i Nasjonalt tolkeregister. 
  7. Kurset er språkuavhengig og man trenger ikke å ta TAO-kurset på nytt dersom man består Tospråktesten i nye språk. 
  8. Kandidater som har fått opptak ved studietilbudet i tolking i offentlig sektor ved enten Høgskolen på Vestlandet (HVL) eller OsloMet, får ikke tilbud om ordinært TAO-kurs, men kan få tilbud om en spesialtilpasset variant av TAO-kurset som inneholder kun selvstudium. Godkjent selvstudium sammen med godkjent oppmøte på første samling ved tolkestudiet, gir mulighet for å søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister i kategori E. 
  9. Personer med bestått translatøreksamen (statsautoriserte translatører) og personer med fagoversetterutdanning eller mastergrad i oversettelse kan søke om å få plass på TAO-kurset ved å kontakte OsloMet på tospraktesten@oslomet.no
  10. Gjennomføres ikke TAO-kurs innen 5 år, må du kvalifisere deg til TAO på nytt gjennom Tospråktesten.

Kontaktpersoner

Laster inn ...