Spesialpedagogikk 2 for 8.-13. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning

Ønsker du å utvikle og forbedre skolens spesialpedagogiske praksis? Videreutdanningen tar utgangspunkt i studentenes erfaringer fra et mangfoldig klasserom. Målet er at elever med særskilte behov og spesialundervisning får opplæring av høy kvalitet og et inkluderende læringsmiljø.

Lærere kan søke på ledige studieplasser uten vikar- og stipendordning fra Utdanningsdirektoratet fra 21. mai. 

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Intervju med fagansvarlig

To smilende kvinner i tidlig førtiårene sitter ved et bord i en klasseromssituasjon.
Praksisnær videreutdanning i spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk 2 er en praksisnær videreutdanning for lærere som gir kompetanse i arbeid med psykososiale vansker.