Direkte opptak til bachelorstudium i norsk tegnspråk (tidligere tegnspråk og tolking)

Bachelorstudium i norsk tegnspråk ble endret fra høsten 2022. Våren 2024 vil det derfor ikke være mulig å søke om direkte opptak til dette studieprogrammet.

For å kvalifisere til direkte opptak til andre studieår må man ha gjennomført førsteåret i den nye studiemodellen. Tilsvarende må man ha gjennomført første og andre studieår i den nye studiemodellen for å kvalifisere til direkte opptak til tredje året. Det er per våren 2024 ingen som er i den situasjonen at de vil være kvalifisert til direkte opptak til andre eller tredje året. Det vil derfor ikke være mulig å søke om dette i år.

Fra våren 2025 (med oppstart høsten 2025) vil det være mulig å søke om direkte opptak til  andreåret, hvis det det er behov for det.

Det er ikke mulig å søke om direkte opptak til andreåret etter fullført årsstudium i tegnspråk.

Studiets oppbygging

Informasjon om studiets oppbygning finner du på følgende sider:

Retningslinjer

Generelle retningslinjer for overflytting til OsloMet.

Kontakt

Laster inn ...