Norsk tegnspråk-studenter på rådhusplassen i Oslo snakker sammen på tegnspråk.

Norsk tegnspråk

Bachelorprogram

Kan du norsk tegnspråk og har lyst til å bli tegnspråktolk eller jobbe med tegnspråkopplæring? Denne bachelorutdanningen passer for deg som er interessert i språk, kommunikasjon og menneskelig samspill.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte søkere inn.

 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 466.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på bachelor.

 • Hva lærer du?

  Det første året lærer du om tegnspråk, døvesamfunnet og kommunikasjon i et flerspråklig samfunn. Du vil også utvikle dine egne ferdigheter i norsk tegnspråk.

  I andre og tredje studieår følger du enten studieretningen tegnspråktolking eller tegnspråkdidaktikk. Begge studieretninger har felles emner i språkvitenskap, kommunikasjonsteori, profesjonsetikk og vitenskapsteori.

  I dette studiet får du trening i å reflektere over arbeidet som tegnspråktolk og i å undervise voksne som skal lære tegnspråk. Det vil være mulig å ta  utgangspunkt i utfordringene du møter på din egen arbeidsplass. Dette gir deg en unik mulighet til å fordype deg i de spørsmålene som er mest aktuelle for deg.

  Du lærer praktiske ferdigheter kombinert med teoretisk kunnskap om språk og kommunikasjon. Gjennom studiet får du kunnskapen du trenger til å se språk og kommunikasjon i et større perspektiv.

  Hvis du velger studieretningen tegnspråktolk, vil du i andre og tredje studieår lære å

  • tolke mellom norsk talespråk og norsk tegnspråk (begge veier)
  • tolke, ledsage og beskrive for mennesker med kombinert syns- og hørselshemming
  • skrivetolke på tastatur 
  • tolke til tegn som støtte for munnavlesning 

  Hvis du velger studieretningen tegnspråkdidaktikk, vil du i andre og tredje studieår

  • få større innsikt i tegnspråklingvistikk
  • lære om språktilegnelse for voksne
  • utvikle deg selv som språklærer og veileder for voksne som skal lære seg norsk tegnspråk

  Du vil ha undervisning både i klasserom og gjennom digitale språkverktøy. Du får oppgaver og arbeidskrav som skal leveres som video- og/eller lydopptak.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  4. semester
  Obligatoriske emner for studieretning 'Tolking'
  3. semester
  4. semester
  Obligatoriske emner - studieretning tegnspråkdidaktikk
  4. semester

  3. studieår

  5. semester
  Obligatoriske emner for studieretning 'Tolking'
  5. semester
  Obligatoriske emner - studieretning tegnspråkdidaktikk
  5. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Du vil jobbe i større og mindre grupper og får mye oppfølging og veiledning underveis. 

  Noen av undervisningsformene er:

  • forelesninger
  • samtalebasert undervisning 
  • praktiske øvelser
 • Praksis

  Studiet har til sammen 12 uker med veiledet, variert og vurdert praksis: 3 uker i andre studieår og 9 uker i tredje studieår.

  Praksisperioden blir vurdert til bestått/ikke bestått av en praksisveileder.

  Praksisopplæringen arrangeres i samarbeid med Nasjonalt ressurssenter for døvblinde (Eikholt), NAV Tolketjenester og andre institusjoner som formidler tolketjeneste samt enkelte frilanstolker.

  Du må regne med lengre reisevei og opphold borte fra hjemmet i disse periodene. 

  Mer om praksis på bachelor i norsk tegnspråk (student.oslomet.no)

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Tegnspråktolker trengs i alle typer situasjoner, som for eksempel i undervisning, rettssaker, teater, på reiser, legebesøk, møter på arbeidsplasser og konferanser i inn- og utland.

  Som tegnspråktolk kan du arbeide som fast ansatt eller som frilans, for eksempel ved NAVs tolketjeneste, som finnes i nesten alle norske fylker.

  Du kan også være tilknyttet grunn- og videregående skoler som har elever som bruker tegnspråk, eller en arbeidsplass som har behov for tegnspråktolk.

  Som lærer i tegnspråk kan du arbeide som underviser i norsk tegnspråk for voksne som vil lære norsk tegnspråk, enten av jobbmessige, personlige eller familierelaterte årsaker.

  Aktuelle arbeidsplasser kan for eksempel være Statped, døveforeninger, Signo og andre virksomheter som tilbyr tegnspråkopplæring.  

 • Utveksling

  Du kan søke om å dra på utveksling i femte semester.

 • Spesielle hensyn

 • Tegnspråkutdanninger ved OsloMet

  Årsstudiet i tegnspråk gir deg grunnleggende ferdigheter i norsk tegnspråk, mens bachelor i norsk tegnspråk og grunnskolelærerutdanningene har som mål at du skal kunne arbeide profesjonelt med og på norsk tegnspråk.

  • Årsstudium i tegnspråk

   Et årsstudium i tegnspråk ved OsloMet gir deg grunnleggende ferdigheter i norsk tegnspråk. Du vil også få et grunnlag for å kunne søke opptak på en av våre utdanninger der målet er å arbeide profesjonelt med og på norsk tegnspråk.

  • Bachelor i norsk tegnspråk

   Du velger mellom disse studieretningene:

   • tegnspråktolk
   • tegnspråkdidaktikk
  • Grunnskolelærerutdanning

   Vil du bli lærer i tegnspråk for grunnskoleelever? Da kan du velge noen av tilbudene på lærerutdanningen. Du kan søke grunnskolelærerutdanning og velge 60 studiepoeng i faget norsk tegnspråk i første syklus (første til tredje år).

   Hvis du velger 60 studiepoeng i tegnspråk, vektlegges utvikling av dine egne språkferdigheter i norsk tegnspråk og kunnskap om tegnspråkliges historie, kultur og identitet.

   Kunnskap om opplæringssituasjonen for tegnspråklige elever vil stå sentralt.

   Etter at du har tatt 60 studiepoeng i faget norsk tegnspråk, kan du fordype deg videre i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk i lærerutdanningens andre syklus (fjerde og femte år).

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Faglig kontaktperson

Laster inn ...

Studenthistorier

Hanne snakker tegnspråk
Vil være lærer for elever med tegnspråk

Hanne liker en utfordring, og har alltid vært glad i språk. Hun valgte å studere tegnspråkdidaktikk som et av sine emner ved grunnskolelærerutdanningen.

Marthe står foran kameraene i et studio på NRK.
Marthe snakker med hendene

Med en bachelorgrad i tegnspråk og tolking har Marthe Ødegård Olsen en variert hverdag.

Eirin og to andre jenter sitter rundt et bord på café. Eirin gjør en håndbevegelse og snakker tegnspråk.
– Tegnspråk er mye mer enn et språk

- For å bli en god tegnspråktolk må man by på seg selv i studietiden, forteller Eirin.