Grunnskolelærer-studenter står og sitter rundt et bord hvor de jobber med et kunstprosjekt.

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 med steinerpedagogikk

Masterprogram

Vil du være veiviser for barn i fremtidens skole – der bærekraft, global bevissthet og kreativitet vil stå sentralt? Steinerpedagogikken ivaretar disse perspektivene gjennom kunnskap, praktiske og kunstneriske øvelser - og i møte med naturen.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).

  Du må også ha enten

  • minst snittkarakter 3  i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig)
  • minst snittkarakter 4 i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå fra videregående skole)
  • minst 35 skolepoeng

  eller

  • minst snittkarakter 3  i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig)
  • minst snittkarakter 3 i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå fra videregående skole)
  • minst 40 skolepoeng

  Det er ikke mulig å søke opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte søkere inn.

 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 084.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på femårig master.

 • Hva lærer du?

  De første skoleårene har stor betydning i et menneskes liv, og som grunnskolelærer skal du motivere og inspirere barn med ulikt utgangspunkt til læring og mestring.

  Lærerens oppgave er å gi det enkelte barn muligheter til videre utdanning og interessante jobber en gang i fremtiden, men også å støtte barnets personlige vekst, trivsel og utvikling.

  I løpet av studiet lærer du hvordan man leder en klasse, hvordan man underviser og hvordan man er kontaktlærer. Du som tar denne utdanningen vil også bli spesialist på begynneropplæring, som er barns første lese-, skrive- og matematikklæring.

  Gjennom utdanningen legges det vekt på å se utviklingslinjer innen hvert fag, og på å se sammenhengene mellom fagene.

  Etter endt utdanning kan du undervise på 1.-7. trinn i steinerskolen og i offentlig grunnskole.

  Du vil da ha kunnskap i

  • matematikk
  • norsk
  • pedagogikk og elevkunnskap
  • naturfag og samfunnsfag
  • fagdidaktikk og steinerpedagogiske perspektiver

  Du vil også ha spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde som du har fordypet deg i gjennom masteroppgaven, enten i matematikk, norsk eller begynneropplæring.

  Dette masterstudiet gir deg inngående kunnskap om relevant forskning og teori og om vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk.

  Du får også kunnskap om det antroposofiske idégrunnlaget for steinerpedagogikken.

  Kunstneriske arbeidsmåter er et viktig kjennetegn ved steinerpedagogikken, med fantasi, kreativitet og livsglede som sentrale stikkord. Fagenes kulturskapende muligheter får komme til uttrykk gjennom fortelling, musikk, bevegelse og visuell kunst.

  Grunnskolelærerutdanning for trinn 1- 7 med steinerpedagogikk legger vekt på at lærerne skal vise hvordan faglige kunnskaper og ferdigheter kan knytte elevene til verden på en etisk forsvarlig måte.

  Ved å kjenne fagenes betydning i verden, deres historikk og arbeidsmåter, kan læreren invitere barn og unge inn i læringsprosesser der faglig mestring og samfunnsansvar blir to sider av samme sak.

  Steinerpedagogikken er utviklet etter antroposofiske ideer og impulser fra den østerrikske filosofen og pedagogen Rudolf Steiner.

  Denne pedagogikken legger vekt på å styrke barnas individualitet på en slik måte at de utvikler trygghet, selvstendig dømmekraft, levende kunnskaper og personlig initiativ.

 • Studiets oppbygging

  Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 -7 med steinerpedagogikk er en femårig utdanning, med tre år på lavere grads nivå (syklus 1) og to år på høyere grads nivå (syklus 2).

  I syklus 1 har du disse obligatoriske fagene:

  • pedagogikk og elevkunnskap (30 studiepoeng)
  • matematikk (30 studiepoeng)
  • norsk (30 studiepoeng)
  • samfunnsfag (30 studiepoeng)
  • naturfag (30 studiepoeng)

  Du velger de resterende 30 studiepoengene som fordypning i enten matematikk eller norsk. Faget du oppnår 60 studiepoeng i, bygger du videre på i syklus 2.

  I syklus 2 er disse fagene felles for alle:

  • pedagogikk og elevkunnskap (30 studiepoeng)
  • vitenskapsteori og metode (15 studiepoeng)
  • masteroppgave (30 studiepoeng)

  Du skal skrive masteroppgaven som er knyttet til undervisning og læring i fag og kan velge temaer innenfor

  • fagkunnskap og fagdidaktikk i norsk eller matematikk (avhengig av hva du har valgt å ha 60 studiepoeng i fra syklus 1)
  • begynneropplæring, dersom du har 60 studiepoeng i enten matematikk eller norsk og 30 studiepoeng i det andre av de to fagene

  Valgene du gjør i syklus 1 påvirker hvilke muligheter du har i syklus 2.

   Program- og fagplaner finner du hos Steinerhøyskolen (steinerhoyskolen.no).

 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som?

  Utdanningen kvalifiserer for tilsetting i undervisningsstillinger i offentlig grunnskoles 1.-7. trinn og steinerskolenes 1.–10. trinn. Med femårig lærerutdanning blir du lektor.

  Det finnes 31 steinerskoler i Norge, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

  I tillegg finnes det over 1000 steinerskoler i verden, på alle kontinenter, og disse underviser etter en tilnærmet lik læreplan. Som utdannet lærer med steinerpedagogikk har du derfor globale yrkesmuligheter.

 • Utveksling

  Både OsloMet og Steinerhøyskolen har gode utvekslingsavtaler med universiteter og høyskoler i utlandet.

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Tavle med noter
Hvorfor bli lærer?

Fem studenter forteller om læreryrket.