Vil være lærer for elever med tegnspråk

Hanne snakker tegnspråk

Hanne sprudler av engasjement når hun forteller om hvordan man underviser elever på barnetrinnet på tegnspråk. 

Den nye språkloven fra 2022 anerkjenner tegnspråk som et offisielt språk i Norge. Det innebærer at elever som bruker tegnspråk har krav på undervisning på tegnspråk.
Hanne har mye arbeidserfaring med barn og unge. Hun startet som ufaglært, men tok senere fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Etter hvert ønsket hun nye utfordringer, og valgte derfor å studere ved grunnskolelærerutdanningen. 

– Jeg var aldri i tvil om at jeg skulle velge fordypning i tegnspråk. Jeg har alltid vært glad i å lære nye språk, og dette språket gir meg muligheten til å jobbe med elever som har undervisning på tegnspråk, sier Hanne.

Jeg har alltid vært glad i å lære nye språk, og dette språket gir meg muligheten til å jobbe med elever som har undervisning på tegnspråk. – Hanne Oksdøl Foseid, student ved grunnskolelærerutdanningen

Ny opplæringslov

Den nye opplæringsloven som trer i kraft fra høsten 2024 (opplæringsloven, 2023), slår fast at undervisningen skal være på norsk, samisk eller norsk tegnspråk. Denne tar over for dagens lov fra 1998. Utdanningsdirektoratet beskriver den nye loven som mer tilpasset dagens samfunn og hverdagen i den norske opplæringssektoren (Utdanningsdirektoratet, 2023).

Et spesielt møte

Hanne er ikke i tvil om hva som har vært den mest interessante opplevelsen ved å studere tegnspråk. Hun møtte en døv flyktning fra Ukraina, og for å kunne kommunisere ble de nødt til å finne en vei rundt språkbarrieren.

Hanne Oksdøl Foseid bruker tegnspråk for å holde seg oppdatert

Hanne Oksdøl Foseid bruker tegnspråk så mye hun kan for å holde seg oppdatert. Foto: Bjørn Harald Hegreberg Garborg

– Vi pratet begge tegnspråk, jeg på norsk og hun mest på ukrainsk. Selv om det er to forskjellige språk, så møttes vi på midten, og vi forstod hverandre godt.

– Å lære et enkelt tegn her og der er noe mange gjør, men før dette møtet var jeg ikke klar over at jeg hadde kompetanse til å forstå hverandre på to ulike tegnspråk. Jeg merket hvor stor språkkompetanse jeg hadde utviklet, og det gjorde møtet så uforglemmelig, forteller Hanne engasjert. 

Tegnspråk utvikles stadig

Da Hanne var i praksis på Vetland skole, Norges største skole for tegnspråklige elever, erfarte hun hvordan norsk tegnspråk er i stadig utvikling. Det finnes slang på tegnspråk, men tegnspråk er bygget opp på en annen måte enn talespråk, og derfor utvikler slangen seg på en annen måte.

Hanne forklarer at hun raskt la merke til at ulike klasser hadde utviklet egne tegn for slang som fantes innenfor deres klasseromsvegger, og som hun måtte lære seg da hun skulle undervise for dem.

Læringskurven er bratt, men det er absolutt overkommelig. – Hanne Oksdøl Foseid

Hva kreves for å bli god i tegnspråk?

Tegnspråkutdanningen er et svært praktisk. For å kunne undervise i tegnspråk må man øve jevnlig. Å holde seg oppdatert på faget og på undervisningsspråket er en forutsetning. Hanne legger ikke skjul på at det å bli god i tegnspråk krever en del trening, men poengterer at det også er svært givende. 

– Å oppsøke arenaer hvor jeg får brukt språket ofte har jeg hatt god nytte av.  Vi må litt ut av komfortsonen, og ikke være så redde for å si feil ting eller bruke feil tegn, sier hun.
Hver tirsdag er det tegnspråktreff på Rådhusets bar. Hanne går dit så ofte hun kan for å holde språket ved like.

– Læringskurven er bratt, men det er absolutt overkommelig. Jeg sitter igjen med mange morsomme og fine minner og kan anbefale andre som studerer til grunnskolelærer ved OsloMet å velge tegnspråkdidaktikk som fordypning, forteller Hanne.

Ved OsloMet kan du velge å fordype deg i norsk tegnspråk på grunnskolelærerutdanningen

Videoen gir et innblikk i fordypningsfaget norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk ved grunnskolelærerutdanningen, og retter seg mot studenter som skal gjøre et fagvalg.
Tegnspråk i lærerutdanningen, tegnspråktolket (film.oslomet.no).

Studenthistorier

Eirin og to andre jenter sitter rundt et bord på café. Eirin gjør en håndbevegelse og snakker tegnspråk.
– Tegnspråk er mye mer enn et språk

- For å bli en god tegnspråktolk må man by på seg selv i studietiden, forteller Eirin.

Predrag står i hallen i P52
Predrag ville studere noe dagsaktuelt og samfunnsnyttig

Drevet av et behov for å studere noe som både er dagsaktuelt og samfunnsnyttig, landet han på masterutdanning i internasjonal utvikling, utdanning og bærekraft.