– En trygg bransje med mange muligheter

To jenter står ved siden av hverandre og smiler i kamera.

Jennifer Lovisa Wivast og Anette Nyland går siste semester på masteren i bygg, og har reist til USA på utveksling for å skrive masteroppgaven sammen. 

– Vi har jobbet sammen på alle prosjekter, og støttet hverandre hele studiet. Det har vært en stor fordel for oss, forteller jentene. 

De utfyller hverandre godt; Jennifer foretrekker konstruksjon, mens Anette synes bygningsfysikk er mest spennende. Sammen skal de skrive en master om fiber i betong, i samarbeid med Iowa State University. 

Overgang fra bachelor til master

Det er et stort steg å gå fra bachelor til master, det har både Jennifer og Anette erfart. Det er blitt mange timer, noen tårer og enda flere innleveringer og rapporter. Men det har vært verdt det.

– Jeg er veldig glad for at vi har hatt mange prosjekter og innleveringer på masteren. For selv om prosjektene tar mye tid og er ganske slitsomme, så lærer vi enormt mye av det, forteller Jennifer.

Hun trekker fram et barnehageprosjekt som et eksempel.

– Vi tegnet barnehagen først, og så la vi bygget inn i et program for å teste løsningene opp mot krav om energieffektivt bygg. Vi måtte endre ganske mye, for eksempel viste det seg at vinduene vi hadde tegnet var for store og slapp inn for mye sollys, som gjorde at vi måtte bruke for mye energi på aircondition.

Det var et veldig lærerikt prosjekt som ga oss en forståelse av hvordan det faktisk fungerer. Slike prosjekter gir mye bedre læring enn en eksamen, forteller Jennifer.

Jennifer og Anette peker og kikker på en graf på veggen i en forelesningssal.

Det beste med masterstudiet

Når de skal trekke fram hva som har vært det mest positive, trekker de fram tre ting: Aller viktigst er alle programmene de har fått prøve seg på!

- Vi har vært innom åtte programmer, tror jeg. Vi har fått en grunnleggende kompetanse på de ulike programvarene, som gjør det mindre skummelt å begynne i jobb, sier Jennifer.

I tillegg er bedriftbesøkene store høydepunkter.

- Det er en stor fordel at studiet er så rettet mot arbeidslivet. Vi har hatt besøk av store bedrifter, som kom til klassen vår og fortalte om hva de gjør og ga oss oppgaver. Det var veldig gøy å få nye innspill, forteller Anette.

Sist, men ikke minst, trekker de frem de gode lærerne på OsloMet.

– Vi har hatt engasjerte lærere som vil vårt beste. På masteren har vi blitt fulgt opp veldig bra. De stiller opp og svarer kjapt på alle spørsmål. 

Gode muligheter i arbeidslivet

Både Jennifer og Anette har allerede fått tilbud om fast jobb. Etter planen skal Anette jobbe med bygningsfysikk i Sweco, mens Jennifer skal jobbe i samferdselsavdelingen hos Multiconsult.

Begge trekker fram trygghet og utviklingsmuligheter som store fordeler med byggebransjen. 

– Det er en fordel at bransjen er stor og trygg, og at det er mange prosjekter som ikke er så utsatt for dårlige tider, som ikke stopper opp. I denne bransjen finnes det alltid jobb å få, enten på kontor, på en byggeplass eller andre steder, sier Jennifer.

– I tillegg er det ganske spennende å følge med på utviklingen i faget. Det blir bare strengere og strengere regler i byggebransjen, som gir tettere og mer energieffektive bygg. Det er alltid noen nytt å lære, sier Anette.

oversiktsbilde av Jennifer og Anette som går i en korridor på campus.

Relevant og oppdatert utdanning

Mathias Torp var ferdig utdannet sivilingeniør fra OsloMet i 2021.

Han fikk fast jobb i ingeniør-, arkitektur- og konsulentselskapet Rambøll, ett år før han var ferdig ved OsloMet. Han mener behovet for byggingeniører øker i takt med samfunnsutviklingen.

– Det grønne skiftet gjør at vi trenger ingeniører som er lært opp i nye metoder og verktøy, og har kunnskap om bærekraft. Et eksempel er verktøy som gjør oss i stand til å beregne CO2-utslipp for de ulike løsningene.

- Dette er med på å bevisstgjøre oss når vi tar valg underveis i et byggeprosjekt, forteller Mathias.

Han er veldig glad for at det var mye fokus på bærekraft underveis i studiene på OsloMet.

- Utdanningen var relevant og oppdatert for jobben jeg nå har.

Mathias har et råd til nye studenter.

– Finn en nisje du liker, og spesialiser deg.

Det er et stort behov for byggingeniører med ulik kompetanse, både konstruksjonsteknikk, som jeg gikk, og innen VA og geoteknikk. Jeg spesialiserte meg innen betongteknologi, og i jobben min får jeg faglige utfordringer hver dag, forteller han.

Jennifer og Anette sitter foran hver sin PC og jobber.

Jennifer og Anettes beste tips til nye studenter

Vær engasjert i faget. Det er mye jobb, så det er en fordel at du liker faget du har valgt. Ta ansvar for egen læring. Still opp på øvingstimene som lærerne setter opp, her kan du jobbe konsentrert og få hjelp av læreren underveis.

Søk relevante sommerjobber, det gir deg en god start i bransjen. Det er ikke sikkert du får fast jobb der, men det er en viktig erfaring, og du blir litt kjent med bransjen. 

Ikke vær redd for å søke jobber som virker uoppnåelige. Din kompetanse er så mye verdt at noen arbeidsgivere kan opprette eller tilrettelegge stillinger som passer for deg.

Dra på utveksling. Det er spennende og lærerikt, og noe man ikke kommer til å gjøre senere i livet.

Studenthistorier

Prabriti Tiwari ser i kameraet og smiler. Hun sitter på et kontor med to store dataskjermer i bakgrunnen.
Ble ingeniør i energi og miljø i bygg – gikk rett ut i kremjobb

I Multiconsults topp moderne hovedkontor på Skøyen jobber Prabriti Tiwari med 3D-design og modellering av tekniske systemer i bygg. – Veldig spennende, sier 24-åringen, som har en fersk bachelor fra OsloMet på CV-en.

Portrett av Kjetil Lindberg
– Å ta en master er et valg som kan påvirke hele yrkeskarrieren

I Multiconsult jaktes det hele tiden på jobbkandidater med oppdatert fagkunnskap. Søkere med en master på CV-en blir fort ekstra interessante – og kan få spennende oppgaver tidlig.