Nye verktøy gir ny giv på jobben

Tre kvinnelige franske studenter står i en park og holder opp et stort gigamap.

I vår gikk startskuddet for den nye videreutdanningen i praksisorientert systemisk design ved Institutt for produktdesign. Tilbudet er et svar på en økende interesse for designtenkning, systemorientert design og tjenestedesign både i offentlig og privat sektor.

Studiet tilbys i samarbeid med designskolen EDNA - L’École de design Nantes Atlantique i Frankrike. Gjennom fire måneder har ni videreutdanningsstudenter fra Norge og rundt 20 unge designstudenter fra Frankrike, møttes digital for å studere spill- og systemteori og tilegne seg nye metoder for å engasjere til handling og endring av vaner.

– Flere av de norske studentene har sagt at de synes det er en interessant kombinasjon, dette møtet mellom praktiserende og studenter, forteller professor Tore Gulden som er faglig ansvarlig for emnet.

Sammensatt studentgruppe

Studentgruppa er sammensatt på alle måter, forteller Tore. Det er stort spenn i alder, ulik kulturbakgrunn, og de norske studentene kommer fra både private og offentlige bedrifter. Flere av de norske studentene er praktiserende designere, noen kommer fra andre disipliner.  

– Hvordan klarer de som ikke er designere seg på studiet?

De klarer seg veldig bra og det har vi erfaring med fra før. Vi har tidligere hatt gjestestudenter fra andre felt på systemisk design-emnene våre. De lærer selvfølgelig mye om design, men de klarer seg fint fordi faget handler mye om det å diskutere system og dynamikk som et ledd i det å designe tjenester og produkter.

– Det er viktig å ha erfaring og kunne se overordnede linjer også - og gjøre det om til design.

– Jeg tror det fungerer så godt fordi de jobber i grupper sammen med designere. Det blir en veldig rik diskusjon!

Internasjonalt miljø

På grunn av koronasituasjonen har det ikke vært mulig å gjennomføre de planlagte fysiske samlingene på Kjeller og i Nantes i år.

– Målet med kurset er at studentene skal møtes på hvert studiested for en ukes seminarundervisning og feltarbeid, slik at hele studentgruppa møtes to ganger.

– Det hadde gjort ting veldig mye enklere og skapt en litt annen gruppedynamikk, men jeg synes det har fungert overraskende bra over Zoom også, sier Tore entusiastisk.  

– Studentene lærer mye av å jobbe i et internasjonalt miljø. De får et mye bredere teoretisk og praktisk grunnlag for studiet og viktige impulser fra andre kulturer.

– Systemorientert design er avhengig av at man klarer å løfte ting opp på metanivå, og det er klart det er en fordel å få dette faget presentert i en mer kompleks sammenheng, når man skal jobbe med komplekse problemer.

Gir studentene verktøy

Nå har de første studentene på emnet nettopp fullført sine eksamener og Tore Gulden kan se tilbake på et vellykket semester.

– Tradisjonelt har designfaget vært preget av at man er veldig flinke til å designe ut fra og for- en lokal kontekst, forteller Gulden. Det vil si at man for eksempel designer for at en bedrift skal gå bra uten å tenke på hvilken effekt det har på jorden

– På studiet snakker vi veldig mye om hvilken påvirkning design har, noe vi omtaler som tilbakekoblingssløyfer. Analyser som beskriver påvirkning av handling i syklus (hvis det skjer, så skjer det osv.), og dersom du griper inn i det som skjer, gjør man en systemisk intervensjon. Slik kan du endre på et system som er destruktivt for strukturen, f.eks. jorden på et mer overordnet nivå.

– Nå har det blitt slik at «alle» snakker om system og kompleksitet og at de derfor tenker at de jobber med det. Men så å si ingen kan nok om systemisk design til å gi designerne metoder for å arbeide med dette. Det gjør vi!

– Vi gir studentene verktøy til å analysere dataene - ikke bare å visualisere opp kompleksiteten. Det er en kjempeforskjell!

Portrett av Karl Kristian Hansen

Nye perspektiver og faglig påfyll

Karl Kristian Hansen og Tabea Glahs er to av studentene som har tatt videreutdanningen i praksisorientert systemisk denne våren. Hansen jobber til daglig på Tvibit, en hub for kultur og kreativ virksomhet i Tromsø kommune. Han oppsummerer semesteret slik:

– For meg har dette kurset vært svært relevant. Det har supplert tidligere kunnskap og erfaring, samt gitt meg nye perspektiver og viktig faglig påfyll, i tillegg til inspirasjon og energi. Kurset er relevant på så mange måter. I utvikling av egen organisasjon og tjenester, for strategisk arbeid og produktutvikling for entreprenører med flere, og som kommunikasjons-, navigasjons- og læringsverktøy for unge prosjektmakere.

Også Glahs opplever studiet som relevant og har allerede tatt i bruk noen av verktøyene fra studiet i sin jobb som tjenestedesigner i Bydel Grünerløkka og partner i Growlab Oslo.

Inspirerende studentgruppe

Begge synes det har vært inspirerende å studere sammen med folk med ulik bakgrunn og fra ulike arbeidsplasser.

– Studentgruppen innehar bred og solid erfaring fra ulike områder, beslektet gjennom sammenlignbare utfordringer og prosessmetoder, forklarer Hansen

– Studiet har satt mennesker med sterk lære- og utforskningslyst i kontakt med hverandre gjennom praktisk arbeid. Dette har gitt en fin energi og aktivert deltakerne på en dypere måte.

Under forelesningene og fellesøktene har jeg boblet over med ideer om hvordan gjøre ting på nye og bedre måter, smiler han.

– Utover det rent faglige har jeg fått forsterket tro på miksen av å jobbe med nye mennesker med ulik bakgrunn og erfaring, blandet med innføring i teoretisk kunnskap anvendt i praktiske og utfordrende arbeidsoppgaver. Dette skaper sterkere felles referansepunkt og gir mulighet for dypere læring. 

Sort-hvitt portrett av Tabea Glahs

Arbeidskrevende, relevant og givende

– Hvordan lar videreutdanningen seg kombinere med jobb? 

– Der jo sånn at man får mest ut av et studium hvis man bruker mye tid på å forstå og teste ut ting, noe man kanskje ikke har nok tid til når man er i jobb. Men jeg synes at det har vært veldig deilig å få ny input i arbeidshverdagen - det beriker arbeidet mye, sier Glahs. 

Hansen samstemmer.

– Du må sette av en del tid til dette utover de konkrete fellesøktene. Det har gått greit, men det har vært mer arbeidskrevende enn jeg hadde antatt. Men siden det har vært svært givende og relevant har det vært lettere å bruke mer av kvelder og helger på å komme gjennom pensum.

Høyt nivå og dedikerte lærere

Begge setter pris på den internasjonale profilen til studiet. Hansen roser både lærerne og samarbeidet med de franske designstudentene.

– Å få jobbe med internasjonale studenter har gitt en ekstra fin læringsdimensjon. Vi skulle selvfølgelig gjerne hatt muligheten til å reise og møte de vi samarbeidet med, men det har gått overraskende bra å gjøre dette over internett under pandemien.

– I tillegg må jeg si at det faglige nivået og dedikasjonen til både de norske og franske lærerne har vært usedvanlig bra. Det er sjelden at man får så bra og motivert oppfølging som på dette kurset. 

Har gitt mersmak

Både Glahs og Hansen anbefaler studiet til andre og synes det frister til ytterligere utdanning innen fagområdet.

– Jeg vil sterkt anbefale dette til folk som liker å utfordre egen kompetanse, lære nye ting, som er nysgjerrig på prosesser, samskapning og/eller virkelighetskonstruksjoner, sier Karl.

– Om du jobber med innovasjons-, organisasjons- og utviklingsprosesser, eller er generelt interessert i utforsking, tverrfaglige arbeidsprosesser og anvendelse av kunnskap, så er dette noe for deg. Kurset gir en veldig fin innsikt og praktisk erfaring i hvordan tilnærme seg kompleksitet og holistisk, bærekraftig tenkning. Det er et arbeidskrevende kurs, men også svært givende, avslutter han.