Får unik praksiserfaring i kunstfeltet

Hele gruppa med kunst og design-studenter på Henie Onstad bak en gjennomsiktig gardinaktig ting, som skaper lodrette grå striper.

Andreårsstudentene på bachelorstudiet i kunst og design, studieretning kunst og formidling, har de siste ukene deltatt i kunstformidlingsprosjektet ORDBANK på Henie Onstad kunstsenter.  

– Dette er et forskningsintegrert undervisningsprosjekt som går over en periode på tre uker, der studentene foretar ulike praktiske og teoretiske undersøkelser på kunstsenteret, forteller prosjektansvarlig fra OsloMet og universitetslektor i filosofisk estetikk og kunstformidling, Kamilla Freyr.  

Det er tredje gang kunst og design-studenten deltar i prosjektet. Årets kull har jobbet med utstillingene Guadalupe Maravillas “Sound Botánica" (hok.no) og “Hvert øyeblikk teller. Følelser av AIDS" (hok.no)

Teoretisk og praktisk

– Perioden har bestått av både teoretisk og praktisk arbeid, forteller Silje Wines, en av studentene som har deltatt i fellespraksisen. 

– Den avsluttes med en grupperapport, en muntlig presentasjon av våre mest interessante funn, og et formidlingsdesign. 

– Vi har brukt en forskningsmetode der vi ser på ulike ords bruk både i akademia og i dagligtalen til folk flest og blant annet intervjuet de som har besøkt utstillingen, forteller medstudent Magnus Brandt. 

 – Analyseringsmetoden er ikke ny eller revolusjonerende, men har likevel gitt meg et helt nytt syn på hvordan jeg kobler kunst og ord sammen, sier Silje. 

studentene samlet til gruppearbeid rundt et stort bord. Noen viser frem noe på en storskjerm i bakgrunnen.

Fornøyde med praksis 

Studentene er svært fornøyde med praksisperioden på kunstsenteret.  

– Ettersom vi var så heldige å kunne bruke Henie Onstad, ville vi utnytte anledningen best mulig.  

– Vi var veldig nysgjerrige på virksomheten, og så på dette som en mulighet til å få “behind the scenes”-informasjon, smiler Silje.  

– Prosjektet gir oss muligheten til å bruke kunnskap vi har lært gjennom studiet, i praksis. Det gir oss en god tilnærming til det faktiske arbeidslivet, understreker medstudent Michelle Dybvik. 

Silje supplerer. 

– Kunst og design-studiet omfatter så mye mer enn bare det å produsere kunst. Vi lærer om mange ulike kunstformer, men studiet handler også om hvordan vi kan formidle kunst, hvordan vi kan analysere, kuratere og lære, og om hvordan alt innenfor kunstverdenen fungerer og opererer. 

– Da er det viktig at vi får muligheten til å arbeide med det vi studerer - der det foregår - og ikke bare i klasserommet. Det gir oss en dypere forståelse og erfaring. 

Prosjektansvarlig Kamilla Freyr er også glad for samarbeidet. 

– Vi er svært takknemlige for muligheten til å samarbeide med Henie Onstad kunstsenter i dette prosjektet. Studentene får en uvurderlig praksiserfaring - i kunstfeltet - samtidig som de blir integrerte i pågående forskningsaktiviteter, får førstehåndskjennskap til forskningsdesign og -prosesser og antar en analytisk og kritisk tilnærming gjennom teori, utprøving, undersøkelser og analyser. 

At gleden er gjensidig kan formidlingsleder på Henie Onstad, Camilla Sune, bekrefte. 

– Henie Onstad setter stor pris på samarbeidet med OsloMet og studentens bidrag. Kunnskapen og erfaringen de tilegner seg gjennom prosjektet drar vi stor nytte av i andre formidlingsaktiviteter og omvisninger. 

Studiet omfatter så mye mer enn bare det å produsere kunst. Vi lærer om mange ulike kunstformer, men studiet handler også om hvordan vi kan formidle kunst, hvordan vi kan analysere, kuratere og lære, og om hvordan alt innenfor kunstverdenen fungerer. – Silje Wines
Gruppbilde av kunst og design-studentene.

Anbefaler studiet varmt 

Det tre studentene trives svært godt på studiet de har valgt. 

– Dette er et veldig bredt studium som omfatter flere områder innenfor kunst og formidling. Her jobber vi med alt fra formidlingsstrategier, praktisk/digital kunst og kunstteori, sier Michelle.  

– Hvis du er en person som liker en kombinasjon av teori og det å jobbe praktisk, men er usikker på hvilket område innenfor den kreative bobla som passer for deg, anbefaler jeg dette studiet. 

Det gjør også Silje. 

– Selv har jeg ingen tidligere kunstbakgrunn, og jeg har aldri jobbet med noe lignende annet enn det vi gjorde i kunst og håndverk på grunnskolen. Men det er ikke noe problem.  

– Studiet er svært lærerikt. Oppfølgingen og tilretteleggingen er svært god og miljøet så inkluderende at det passer for alle, så lenge interessen er der, understreker hun.  

– I vår klasse er vi en god blanding av studenter. Det er folk i alle aldre, kjønn og etnisiteter, og det er et veldig godt og imøtekommende miljø.  

Magnus oppsummerer det slik.  

– Studiet er meget bra og miljøet enda bedre. Jeg vil helt klart anbefale studiet til andre! 

Les flere studenthistorier

To av Lena Vidas malerier på staffeli. Bildene er under arbeid. Det første maleriet viser en kvinne ved et bord. Det andre viser et ansikt mot rød bakgrunn.
Den beste kombinasjonen av praktisk-estetisk arbeid og kunstformidling

– Det som er så gøy med kunst og formidling er at det er sammensatt av så mye forskjellig, forteller Regine.

barn lytter på interaktiv kunstutstilling
Veien inn i kunst-Norge

– Tilgangen til et kunstnettverk er en av studiets største styrker, sier Tiril Flom.