Ville jobbe med livsstilsendringer

Portrett av Karoline foran en turkis bakgrunn.

– Interessen for ernæring har alltid vært der. Jeg tenkte lenge at mindre ernæringskurs kunne være noe, men med en mastergrad opplever jeg økt faglig tyngde og at jeg står sterkere i feltet mitt, forteller Karoline.

– Ambisjonen var å kunne jobbe med livsstilsendringer. Jeg har fått økt forståelse av fagtermer og anbefalinger innen ernæring og kan foreslå ulike tilnærminger, i samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog.

– Min interesse for ernæring har økt ytterligere, og jeg opplever at når man jobber med mennesker og kompleksiteten som livsstilsutfordringer byr på, er det godt å ha flere verktøy i verktøykassa, sier Karoline.

Mer spennende jobbmuligheter etter masterstudiet

– I arbeidet med masteroppgaven undersøkte vi hvordan personer med sykelig overvekt opplevde sosial støtte både fra det tverrfaglige teamet, familien og andre deltakere da de deltok i et rehabiliteringsprogram for helseatferdsendring, forteller Karoline.

Etter studiet fikk Karoline jobb som fysioterapeut hos Falck Helse der hun jobber med livsstilsendringer ved sykelig overvekt.

– Vi jobber tverrfaglig og jeg samarbeider med klinisk ernæringsfysiolog, lege, psykolog og sykepleier. Studiet har gitt meg mer kunnskap om diagnoser og hvordan klinisk ernæring kan brukes til å forebygge og behandle ulike sykdommer.

– Vi lærte også om kunnskapsbasert praksis og hvordan vi kan vurdere forskning med et kritisk blikk, sier Karoline.

– Tverrfaglig studium gir deg flere perspektiver

Ernæringskompetanse for helsepersonell er en tverrfaglig spesialisering ved masterprogrammet i helsevitenskap. Noen emner er felles med andre spesialiseringer og studentene har ulike faglige bakgrunner.

– Lærerne er faglig dyktige og formidler og engasjerer studentene på en god måte. Studieopplegget er lagt opp på en god kronologisk måte, hvor du først lærer det grunnleggende, deretter det mer avanserte.

– Studiet var nytt da jeg startet, og det var noen ‘barnesykdommer’. Jeg kunne for eksempel ønsket meg bedre samkjøring mellom de ulike emnene, men dette er siden blitt forbedret, forteller hun.

– At studiet er tverrfaglig opplevde jeg som en fordel. Du får større innblikk i andre fagmiljøer, og mer kunnskap om hvordan de samarbeider med andre yrkesgrupper.

– Det er fort gjort å kun tenke ut ifra eget fag- og interessefelt. Det at du møter andre profesjoner i studiet gir deg andre perspektiver, reflekterer Karoline.

Nettbasert og fleksibelt studium

Undervisningen er i hovedsak digital og tilpasset studenter i jobb.

– For min del var det perfekt at undervisningen var digital fordi jeg bodde utenlands i deler av studietiden.

– Ulempen er at det ikke blir like personlig som ved fysisk oppmøte og dialogen kan bli noe mer kunstig, men i en digital verden og klare regler for «klasserommet», kan kommunikasjon foregå på en god måte likevel.

Fra høsten 2024 er studiet lagt om fra heltid til deltid over tre år. Studieløpet er nå mer tilpasset studentenes jobbsituasjon.

– Jeg kombinerte til tider full stilling og heltidsstudier. Det krevde struktur og planlegging, men lot seg kombinere med jobb.

– Arbeidshverdagen min var fleksibel slik at jeg fikk med meg det meste av undervisningen, noe jeg synes var en fordel. Jeg hadde også perioder med permisjon fra jobb, og opplevde da økt kapasitet og større læringsutbytte enn da jeg kombinerte jobb og studier, forteller hun.

– Hvis du tenker på å ta en master, er det bare å gjøre det. Det går fortere enn du forventer og tror, og økt kompetanse innenfor ditt interessefelt er alltid en styrke, avslutter Karoline.

Studenthistorier

Trine står inntil en vegg og smiler i sola.
- Lav kompetanse om ernæring kan gå ut over pasientsikkerheten

Et godt kosthold er viktig for alle, men for noen pasienter kan riktig ernæringsstatus være avgjørende for helse og livskvalitet. Derfor trenger vi flere helsearbeidere med spisskompetanse på ernæring.

Smilende jente utendørs som smiler og holder en smoothie i glass med skrulokk og sugerør i hånda.
Matbloggeren skrev kokebok under studiet

Linda Stuhaug ble forfatter mens hun studerte samfunnsernæring ved OsloMet.