Interaktivitet og design

Videreutdanning

I dette emnet vil du lære om design av interaktive, digitale produkter. I en del av det praktiske arbeidet brukes blant annet Adobe XD til å utvikle app-prototyper.

 • Studiestart

  Mer informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du ved å søke opp ditt studium på studentsidene våre (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3553.

  Søknadsfristen er 15. oktober.

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Målgruppe

  Studietilbudet er egnet for alle som vil bli bedre til å jobbe med digital visuell produksjon.

  Emnet retter seg mot søkere med teknisk-, kunstnerisk- eller kulturbakgrunn som ønsker kompetanse i digital visuell kommunikasjon, som for eksempel informasjonsmedarbeidere, bibliotekarer, kulturarbeidere, lærere i grunnskole og videregående skole, høgskole og universitet, illustratører og kunstnere. Emnet er også nyttig for medierelevant arbeid i offentlig og privat sektor.

 • Hva lærer du?

  Emnet har fokus på visuell design for multimodal, mobil og interaktiv kommunikasjon.

  Emnet gir grunnleggende praktisk og teoretisk innføring i utvikling og produksjon av digitale produkter, med vekt på interaktive formidlingsressurser som app-prototyper og animasjon.  

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen vil foregå på kveldstid en dag i uka. Undervisningen vil være en blanding av fysisk og digital undervisning, men det er mulig å ta studiet heldigitalt for de som vil.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

  Du må regne med utgifter til Adobe-pakken.

  Kompetanse for kvalitet:
  Lærere som ønsker å ta videreutdanning, kan søke om stipend eller vikarmidler via Utdanningsdirektoratet som en del av satsingen Kompetanse for kvalitet (udir.no).

  For å søke vikar- eller stipendordning fra Udir for å ta dette studiet, må du registrere søknaden din i søknadssystemet på Udir sine nettsider i perioden 1. februar – 1. mars.

  I søknadssystemet velger du «andre studietilbud». «Andre studietilbud» er ordinære videreutdanningstilbud som universiteter og høgskoler tilbyr, men som ikke står i Udirs studiekatalog. Man kan søke om å få de samme betingelsene med vikar- eller stipendordning for å ta «andre studietilbud». 

  NB! Du må i tillegg søke opptak til studiet direkte til OsloMet innen søknadsfristen som gjelder for studiet. Se informasjon lenger opp på denne nettsiden.  

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontakt oss på epost