CEDIC Talks

The Research Centre for Digitalisation of Public Services and Citizenship (CEDIC) aims to broaden our knowledge and awareness of social consequences of digitalisation. CEDIC invites distinguished international researchers to give open guest lectures on the intersection of digitalisation, culture and society. 

Earlier lectures have discussed digitalisation in relation to health services, power grids, waste management solutions and welfare systems, both nationally and internationally. The spring 2022 was dedicated to presentations from the partners of the newly established National Research School on Digitalisation, Culture and Society (DIGIT). 

In 2023, the center continues the seminar series by inviting Norwegian and international researchers and stakeholders to present new findings and innovative perspectives .

How do I participate?

You can usually attend CEDIC Talks both on campus and online. The lectures are conducted in Norwegian or English, depending on the lecturer and its audience, and commonly lasts for about 45 minutes followed by a Q&A session.

Upcoming program 2023

 • Previous lectures

  2022

  Professor Markus Michaelsen Bugge from TIK center at the University of Oslo, 20 October: Hvordan tilrettelegge for digital transformasjon i offentlig sektor?

  Professor Janine Leschke from Copenhagen Business School, 6 October: Sustainable labour market, job matching and algorithmic profiling of jobseekers

  Professor Minna Van Gerven from Tampere University, 29 September: Digital welfare systems or systems of digital inequality? Inequality and marginalization in digital welfare states

  Political scientist Rudolph Brynn and Senior Advisor at Digitaliseringsdirektoratet, Sigbjørn Råsberg, 8 September: Tilgjengelighetsdirektivene til EU - og hvordan de påvirker Norge

  Professor Kjetil Rommetveit from the University of Bergen, 22 August: Extracting Users: Regimes of Engagement in Norwegian Smart Electricity Transition

  Presentations from partners of the research school DIGIT (4/4), 25 May:

  • Political Advisor Liv Anna Lindman from LO: LO og digitalisering: Utfordringer og muligheter for den norske samfunnsmodellen
  • Advisor Trond Bergene from Spekter: Digitalization, important issues from a working life perspective
  • Professor Heidrun Åm, Aksel Tjora and Petter Grytten Almklov from NTNU: Digitalisering og sosialt liv - Pågående forskning ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap
  • Professor Alexander Ruser from the University of Agder: Digitalisering, kunnskap og politikkutforming
  • Professor Kjetil Rommetveit from the University of Bergen: Digitale systemer: Styring og politikkutforming

  Professor Roger A. Søraa from NTNU, 19 May: Digitaliseringsbegrepet: Hvordan kan vi italesette begrepet?

  Presentations from partners of the research school DIGIT (3/4), 28 April:

  • Professor Roger André Søraa from NTNU: Digitalization and working life from an STS perspective
  • Advisor Jon Qvortrup from KS: Digitalisering og ny teknologi - utfordringer og muligheter for kommune-Norge
  • Oda Opdal Zachrisen from No Isolation: Presentasjon av et samarbeidsprosjekt; BoVEL - Bo lenger hjemme med sosial teknologi
  • Advisor Heidi Braaen from NAV: Digitalisering av offentlige tjenester - muligheter og utfordringer 

  Presentations from partners of the research school DIGIT (2/4), 31 March: 

  • Professor Anne-Jorun Berg from Nord University: Smart house på 80-tallet og Smart House i dag; hvor var og er forskningsfronten?
  • Researcher Kari Steen-Johnsen, Janis Umblijs and Ines Wagner from Instituttet for samfunnsforskning: ISFs forskning om digitalisering, demokrati og arbeidsliv
  • Professor Hilde Eide and Etty Nilsen from USN: Teknologi i Helse 

  Presentations from partners of the research school DIGIT (1/4), 24 February:

  • Advisor Tone Bringedal from Digitaliseringsdirektoratet: Digitalisering globalt - digitalisering lokalt
  • Professor Susanne Bauer from the TIK center at the University of Oslo: The Digitization of Security: Practices and Politics
  • Professor Lars Johannessen and Erik Børve Rasmussen from OsloMet: Presentation of CEDIC 

  2021

  Researcher Kari Steen-Johnsen and Bernard Enjolras from Institutt for samfunnsforskning (ISF), 16 December: Digitalisering og offentlighet

  Professor Hilde Thygesen, 27 May: Teknologi, etikk og (menneskelig) omsorg

  Philosopher Alexander Myklebust from NTNU: Innovasjonsbegrepet si filosofisk-historiske utvikling - frå privat til offentleg initiativ

  2020

  Professor Julia Köhler-Olsen from OsloMet, 29 October: Personvern og konsekvenser av digitalisering

  Professor Ardis Storm-Mathisen from OsloMet, 30 September: RELINK - Forsterking av det svake leddet. Utforsking, intervensjon og samskapte løsninger for å bygge robuste digitale hushold.

  Researcher Anders Barstad, 28 January: Kvantitativ ensomhetsforskning

  Professor Tore Gulden from OsloMet, 21 January: Visualizing complexity in design

  Researcher Vassilis Galanos from the University of Edinburgh:

  2019

  Professor Svein Hovde, 29 March: Fortellinger om roboter

  Professor Arild Utaker from the University of Bergen, 22 Februar: Tenker hjernen?