English version

Teknologi i arbeid og læring

Gruppa har fokus på læring i skole og arbeid innen hovedsakelig teknologiske fag. Yrkesdidaktiske problemstillinger tilknyttet opplæring i tekniske fag og teknologi er sentralt.

Samarbeidspartnere
5
Prosjekter
10

Kunnskapsområdet teknologi og læring fokuserer på utvikling av teknologisk kompetanse, digitalisering, læring i ulike yrker, og hvilke implikasjoner dette har for yrkesopplæring i videregående skole og for yrkesfaglærerutdanning.
Forskning på utvikling av læringsteknologier, endring av læringsprosesser og lærerrollen, samt nettstøttet undervisning og veiledning i lærerutdanning er også svært aktuelle tema. 

En overordnet forskningstilnærming for Teknologi i Arbeid og Læring (TAL) vil være Yrkesfaglige kunnskaps- og læringskulturer i møte med teknologi og digitalisering. Denne tilnærmingen kopler teknisk orientert forskning på den ene siden og humanistisk/samfunnsvitenskapelig forskning på den annen. Dette utgjør et viktig kunnskapsfelt og fundament for å imøtekomme og gripe an de mange utfordringer som det nye arbeidslivet stiller oss overfor. 

TALs inngang/tilnærming vil kunne ta utgangspunkt i den «teknisk orienterte» forskningen (med utgangspunkt i teknologien, slik som VR, AR, simulatorer, 3D printing og så videre), og samtidig forholde seg til og benytte humanistisk/samfunnsvitenskapelige perspektiver, da det er læring i bred forstand som er temaet.  

Noen aktuelle forskningsspørsmål kan være: 

Naisbitt definerer megatrender som store, sosiale, økonomiske, politiske og teknologiske endringer som finner sted sakte, men sikkert, og som i det øyeblikk de har slått rot, påvirker oss i minst ett tiår.

Noen kommende globale megatrender som vil ha betydning for forskergruppens interesseområde vil kunne være:

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Prosjekter

   • Prosjekt i informasjonsteknologi og medieproduksjon (PIM)
   • Trafikklærerutdanning
   • Læringsfabrikken
   • Dybde i Bygg og Anlegg
   • Bærekraftig utvikling-TAL (tverrfaglig)
   • Fagfornyelsen-TAL
   • Elektro-pilot i yrkesfaglærerutdanningen
   • Erasmus prosjektet VETteach
   • Digital kompetanse i yrkesutdanning – TAL
   • The network Technology-mediated Learning in VET consists of five scholars from three institutions - DPU/Aarhus University, Copenhagen and Aarhus, Denmark, Høgskolen for yrkesfag och OsloMet, Oslo, Norway and the University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  • Samarbeidspartnere

   • Raufoss videregående skole/Raufoss Upper secondary schools
   • Technology Norwegian Catapult Center (MTNC) på Raufoss.
   • Gøteborg Universitet/Gothenburg University
   • Århus Universitet/ Aarhus University
   • Erasmus prosjekt med flere partnere/Erasmus project with several partners: 
    Finland (Haaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki) 
    Norway (Oslo Metropolitan University  - OsloMet)
    Spain (University of Valencia) 
    Sweden (University of Linköping) 
    The associated partners from Switzerland (University of Applied Sciences Northwestern Switzerland and University of Teacher Education Bern).