English version

Tolking, språk og kommunikasjon

Vi studerer flerspråklig kommunikasjon, tolking og oversettelse mellom ulike talespråk, skriftspråk og tegnspråk. Forskningsgruppen forener perspektiver fra tegnspråktolking og tolking mellom talte språk.

Forskningsgruppen hører til Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, og trekker fordeler av at den bringer sammen forskere som arbeider med tolking og kommunikasjon innen både tegnspråk og talespråk. 

Vi studerer kommunikative praksiser i ulike språk og kontekster, og kommunikasjon på tvers av språkbarrierer. Dette inkluderer forskning på kommunikasjon mellom offentlige profesjonsutøvere og minoritetsspråklige, og utdanning og profesjonalisering innen tolke- og oversetterfaget. 

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Med basis i tverrfaglighet (både humanistiske og samfunnsvitenskapelige tilnærminger) har vi fokus på fire tematiske felt:

  • språklig mangfold og tolking
  • tolking, profesjon og samfunn (som inkluderer temaet kommunikasjon via tolk for profesjonsutøvere i offentlig sektor)
  • profesjonalisering og utdanning i tolkefaget
  • forskning, utdanning og profesjonell integritet i tolkefaget
 • Forskningsprosjekter

  • Intercultural encounters in academia and work places in South Caucasus and Norway, EURASIA.
  • Intercultural communication in academic settings in South Caucasus Countries and Norway, EURASIA.
  • The role of sign language and spoken language interpreting in public sector in Russia and Norway, UTFORSK.
  • COIL-modul i tegnspråk og døvestudier
 • Ph.d.-prosjekter

  • Interpreting depiction - a cognitive-functional approach.
  • Sosialt arbeid med familier hvor en eller begge foreldre har begrensede norskkunnskaper: Betydningen av bruk av tolk.
  • Exploring Sight Translation from a Multimodal (Inter) actionist perspective.
  • Other-initiated repair in Norwegian Sign Language conversation.
  • Kommunikasjon via tolk som tema i profesjonsutdanninger.