English version

Yrkesfaglige kunnskapsformer i et mangfoldsperspektiv

Forskningsgruppa representerer flere fagområder og kunnskapsformer, og åpner for mangfoldsperspektivet i forskning på storbyskoler.

Begrepet mangfold kan tolkes bredt og anvendes på individ-, system- og utdanningsnivå. I et elevperspektiv vil begrepet omfatte tematikker som kjønn, identitet, etnisitet og læreforutsetninger, og i et utdanningsperspektiv tematikker som flerfaglighet, danning, literacy, bærekraft og flerkulturalitet.

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

    Forskningsgruppa har perspektiver på utfordringer som er relevante for elever og lærere i yrkesopplæring og i yrkesfaglærerutdanning. Raske endringer av arbeidsoppgaver og strukturer i yrkeslivet krever utvikling av nye kunnskaper og kompetanser på system og individnivå for å ruste den enkelte til stadige omstillinger. Den tette kontakten mellom opplæring og arbeidsliv utfordrer i særlig grad etablerte kunnskapsformer og kompetanser innenfor det yrkesfaglige feltet og nødvendiggjør nye perspektiver på opplæring til yrker og profesjoner. Dette vil være særlig merkbart i en storbykontekst, og derfor være relevante forskningsinnsatser for et storbyuniversitet. Forskningsgruppas medlemmer representerer en flerfaglig kompetanse, innenfor fagområder som skriftkyndighet, flerkulturalitet, danning og spesialpedagogikk i et yrkesfaglig perspektiv. Forskningsgruppas medlemmer tilhører Institutt for yrkesfaglærerutdanning, LUI – OsloMet.

  • Forskningsprosjekter

    • ‘Staying on Track’: A longitudinal study on vulnerable young people’s pathways through vocational education and training (VET) (2019 – 2023) 
    • Lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbedrifter i yrkesfaglærerutdanning (LUCY) (2020-2024) 
    • Dekomp – Y (Utdanningsetaten Oslo) 
    • “Effective school-work transitions for students with mild intellectual disability” (2020 – 2024; NFR) 
    • “Building Inclusive Education Programme in Nepal” (2021-2026; NORHED) 
    • Yrkesfaglæreren som nøkkelperson i utdanning av helsefagarbeidere (ph.d.-prosjekt) 
    • Helsefagarbeiderens flerkulturelle kompetanse 
    • Non-Native Language Teachers in Adult Education and VET – migrants teaching migrants 
    • Inclusion of Immigrant Professional Drivers in Educational Training – perspective on second language and cultural challenges 
    • PolkaNorski – utvikling av språk og kunnskap om verden i polsk og norsk hos én- og flerspråklige barn / PolkaNorski – Polish and Norwegian language and world knowledge development in mono- and multilingual children 
    • Bærekraftdidaktikk i yrkesfagene 
    • Hvem er fagskolelæreren? | Teachers in tertiary vocational education, how does pedagogical education influence their work? 
  • Samarbeidspartnere

    • Universitetet i Oslo (UiO) 
    • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 
    • Swiss Federal University for Vocational Education and Training (SFUVET) 
    • Videregående skoler i Viken/Skoleeier Viken 
    • Utdanningsetaten Oslo 
    • Kansas University, USA 
    • Tribhuvan University, Nepal 
    • Mid-West University, Nepal 
    • Trafikkskoler, Oslo 
    • VO sentre og kombiklasser i Oslo 
    • Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU/OsloMet) 
    • Universitetet i Warszawa 
    • Noroff, School of technology and digital media 
    • TU Dublin = Technological University Dublin
    • UiA - Universitetet i Agder