English version

DARE: dialog om radikalisering og likeverd

Prosjektet vil undersøke unge folks møter med radikale og ekstremistiske budskap og grupperinger, hvordan disse budskapene blir tatt imot, og hvordan de foretar valg om veien videre. De radikale miljøene inkluderer både høyreytterliggående og ekstrem islamisme.

DARE baseres primært på kvalitative intervjuer med unge folk mellom 12 og 30 i en rekke ulike land, ettersom dette er målgruppen for rekruttering, og fordi eksisterende forskning regner dem som spesielt mottakelige for radikalisering.

Forskningen er direkte forankret til policy og praktiske tiltak blant interessenter som er involvert via forskjellige komiteer, brukergrupper og deltakerfora. Gjennom et slikt samarbeid ønsker DARE å utvikle redskaper og framgangsmåter som kan brukes blant unge folk i både formelle og uformelle sammenhenger for å motvirke voldelig radikalisering.

DARE finansieres av Horisont 2020, EU’s rammeprogram for forskning og innovasjon. Prosjektet inkluderer partnere i Belgia, Kroatia, Frankrike, Tyskland, Hellas, Malta, Norge, Polen, Russland, Nederland, Storbritannia, Tunisia og Tyrkia, tilsammen 13 land.

Prosjektet startet i mai 2017, vil vare i fire år og koordineres av Universitetet i Manchester. Norske partnere er OsloMet, ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), i tillegg til CERES, Universitetet i Oslo.

De overordnede prosjektmålene vil bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål innen områdene 4) god utdanning, 10) mindre ulikhet, 11) bærekraftige byer og samfunn, 16) fred og rettferdighet.

Dette prosjektet er finansiert av EUs forskningsprogram Horisont 2020, avtale nr. 725349.

 • Prosjektdeltakere OsloMet

  Laster inn ...

  Bettina Uhrig

 • Samarbeidspartnere

   

  • OsloMet – Oslo Metropolitan University (Norway)
  • University of Manchester (UK) – coordinator
  • Anadolu University (Turkey)
  • Collegium Civitas University (Poland)
  • École des Hautes Études en Sciences Sociales (France)
  • The Institute of Social Sciences Ivo Pilar (Croatia)
  • Research Unit on Right-Wing Extremism (Germany)
  • European Network Against Racism (Belgium)
  • The German Institute on Radicalization (Germany)
  • The Higher School of Economics (Russia)
  • Leiden University (The Netherlands)
  • Panteion University (Greece)
  • The University of Sfax (Tunisia)
  • The University of Oslo (Norway)
  • Teesside University (UK)
  • The People for Change Foundation (Malta)
  • The University of Birmingham (UK)

Aktuelt fra prosjektet

Ung mann sitter konsentrert over en laptop.
– Ekstremisme er et uttrykk for misnøye

Forskere har undersøkt samtaler på Twitter blant ekstreme islamister og høyreekstreme.

President Donald Trump på talerstol fotografert nedenfra
Slik bruker høyreradikale Twitter

Trump er personen som retvitres oftest av høyreradikale, ifølge forskningsprosjekt om hvordan ekstremister bruker sosiale medier.