English version

Digitale sårbarheter i hjemmet: En feltstudie av hverdag og risiko med internettilkoblede enheter i norske husholdninger

Dette doktorgradsprosjektet handler om å undersøke hvordan internettilkoblede produkter i hjemmet, som for eksempel smarte assistenter, smarte lys, smarte dørlåser og robotstøvsugere, er integrert i hverdagen til norske husholdninger.

Dette doktorgradsprosjektet handler om å undersøke hvordan internettilkoblede produkter i hjemmet, som for eksempel smarte assistenter, smarte lys, smarte dørlåser og robotstøvsugere, er integrert i hverdagen til norske husholdninger. Prosjektets hovedfokus ligger på hvordan disse produktene inngår i ulike menneskers hverdagsrutiner og relasjoner. For eksempel hvilken funksjon teknologien har, hva slags kompetanse som kreves for å ha slike dingser hjemme, hvordan mennesker forholder seg til teknologien og hvordan de bidrar til å realisere relasjonene mellom mennesker i husholdningen. Målet er å «pakke ut» den smarte hverdagen for å identifisere digitale sårbarheter som følger med å leve med slike produkter.

Prosjektet benytter praksisteori og domestiseringsteori med fokus på hverdagspraksiser og integrering av teknologi i hjemmet. Datainnsamlingen består av kvalitative intervjuer med norske eiere av smartteknologier som brukes i hverdagen. Informantene varierer i alder, bosted, kjønn, og interesse for- og selvtillit med slike internettilkoblede produkter.

Prosjektet er en del av RELINK, et prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd og som ledes av seniorforsker Ardis Storm-Mathisen (LUI/SIFO). RELINK har som mål å styrke husholdningers muligheter til å gjøre risikovurderinger forbundet med internettilkoblede produkter i hjemmet, og doktorgradsprosjektet vil dermed bidra til å identifisere ulike digitale sårbarheter og muligheter som følger med slik hverdagsbruk.

Prosjektet er tilknyttet Forskningssenter for digitalisering av offentlige tjenester og sosialt medborgerskap (CEDIC) på OsloMet.

Hovedveileder: Henry Mainsah (SIFO)

Medveiledere: Marit Haldar (SAM) & Ardis Storm-Mathisen (LUI/SIFO)