English version

Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020

Prosjektet skal gi kunnskap om uro og utsatthet for lovbrudd i Norge.

Nasjonal trygghetsundersøkelse vil gi kunnskap om uro og utsatthet for lovbrudd i Norge. Per i dag er det flere norske datakilder for slik kunnskap, men selv i kombinasjon etterlater disse kildene noen kunnskapshull. Eksisterende statistikker, som anmeldelsesstatistikken, gir ikke et fullstendig bilde ettersom 1) uro ikke blir målt, og særlig fordi 2) det er grunn til å tro at en god del lovbrudd ikke blir anmeldt.

Kunnskap om utsatthet og uro er viktig for planlegging av tiltak og annen politikkutforming. 

Nasjonal trygghetsundersøkelse blir gjennomført i første halvdel av 2021. Et representativt utvalg på omtrent 70 000 individer i alderen 16-84 år blir trukket fra Folkeregisteret og invitert til å delta i undersøkelsen. Deltakerne i undersøkelsen blir spurt om både uro og utsatthet for en rekke lovbrudd.

Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom NOVA (prosjektleder) ved OsloMet, Ideas2evidence og Frischsenteret, og blir finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Trygghetsundersøkelsen skal nå gjennomføres årlig.

Aktuelt fra prosjektet

Eldre kvinne med hvitt hår ser bekymret ut vinduet.
En av tre utsatt for lovbrudd – men de færreste politianmeldte det

Store mørketall i de offentlige registrene, viser Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020.