Bruk av 3D-printer i framtidig rehabilitering med kunnskapsbaserte og pasient sentrete løsninger

Bruk av 3D-teknologi rettet mot rehabilitering som har fokus på raske og tilpassede løsninger for å øke pasientens velvære, funksjon og progresjon.

3D-printing har en viktig rolle i fremtidens helsevesen.

Formlabs Fuse 1 er en 3D-printer som setter ny standard for selective laser sintering-utskrift (SLS). SLS er en additiv produksjonsteknologi (AM) som bruker en høyeffektlaser til å sintre små partikler til en solid struktur basert på en 3D-modell. Det resulterer i produksjonsklar teknologi.

Fuse 1 tilbyr biokompatibelt ISO-godkjent materiale (materiale som er testet og godkjent for bruk i kontakt med hud). Når materiale har som formål å benyttes innen helse og rehabilitering er dette viktig.

Forskningsprosjektet kan ved bruk av Formlabs Fuse 1 3D-printe wearables, ortoser og proteser.

Med Formlabs Fuse 1 skal forskningsprosjektet produsere og utvikle 3D-printede deler i industristandard til helse- og rehabiliteringstjenester. 

Forskningsprosjektet skal formidle og forsterke kompetansen knyttet til 3D-teknologi gjennom:

Såkornmidler fra OsloMet har blitt utdelt i regi av satsningen Intelligent helse.