English version

YouCount: Samskaping og folkeforskning med ungdom

Målet med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om positive drivere for sosial inklusjon og lokal innovasjon og politikk, gjennom samskapende forskning med unge – såkalt «Youth citizen social science».

Prosjektet legger opp til mange ulike case i forskjellige land, blant annet gjennom såkalte «living labs».

Vi vil jobbe med sosial inkludering i forbindelse med tre dels overlappende tema:

 1. sosial deltakelse (sosialt liv, utdanning og arbeid)
 2. sosial tilhørighet og samhørighet i lokalsamfunnet
 3. sosialt og politisk medborgerskap (citizenship) og rettigheter.

Innovasjonene vil særlig omhandle sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap, lokalsamfunnsutvikling samt å styrke unges muligheter for deltakelse i beslutningstaking i lokalsamfunnet og i politikkutvikling.  

 • Prosjektdeltakere ved OsloMet

   Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

   • Aalborg Universitet (Danmark)
   • ESSRG KST (Ungarn)
   • Fundacion Deusto (Spania)
   • Kauno Technologijos Universitetas (Litauen)
   • OsloMet – storbyuniversitetet (Norge) - koordinator
   • Södertörns högskola (Sverige)
   • Spotteron (Østerrike)
   • Universita degli Studi di Napoli Frederico II (Italia)
   • Universität Wien (Østerrike)
   • University of Central Lancashire (Storbritannia)
   • Vetenskap & Allmänhet (Sverige)

  Intervju med prosjektleder

  Profilbilde av en smilende prosjektleder Reidun Norvoll i blå genser mot grønn bakgrunn.
  Du teller! EU-millioner til forskning på sosial inklusjon av unge

  Mange unge i Europa står i fare for å havne utenfor samfunnet. Nytt prosjekt skal undersøke hvordan de kan inkluderes.