English version

Ph.d.-programmer

Med en doktorgrad fra OsloMet kan du blant annet få deg jobb innen offentlig administrasjon, tjenesteyting, privat næringsliv, helse og sosial, høyere utdanning og forskning. 

Du kan lese mer om doktorgradsutdanning ved OsloMet på ansatt-sidene våre: