English version
Astrid Maria Heimer

Astrid Maria Heimer

Kort om

Astrid Heimer er førsteamanuensis ved institutt for Produktdesign, TKD, OsloMet. Heimer har doktorgrad i kulturstudier, fra USNs fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, og diplom i keramikk fra Kunsthøgskolen i Oslo (tidligere Statens Håndverks og Kunstindustriskole). Avhandlingen, «Å gripe form for å begripe form. Konkret og abstrakt formforståelse» handler om hvordan haptisk persepsjon, og kroppslig formforståelse kan supplere kunnskaper basert på abstrakte teorier og visuell persepsjon. Avhandlingen bidrar til å styrke koblinger mellom ulike kunnskaper fra praksis og teori.
Hennes kompetanse gjelder for ulike estetiske praksisbaserte disipliner som design, kunst og kunsthåndverk. Hennes spesialfelt ved Produktdesign er estetisk praksisbaserte metoder, med vekt på kreativitet, form, persepsjon og materialitet. Et annet sentralt tema i hennes forskning og undervisning er design og kulturforståelse.

Heimer deltar i forskningsgruppen Design, Kultur og Bærekraft, og i prosjektene, CraftHub, UTFORSK og The Measure – Participatory Design. CraftHub er et Europeisk prosjekt, del av the Creative Europe Programme. CraftHub fokuserer på håndverk og kulturarv i moderne praksis. UTFORSK og The Measure – Participatory Design er to samarbeidsprosjekter mellom OsloMet og UNESP, Bauru i Brasil. De to prosjektene handler handler om forskning og undervisning relatert til design, helse og «well-beeing».

Parallelt med stillingen på Produktdesign arbeider Heimer som keramiker - se hjemmesiden, https://www.astridheimer.no.

Forskningsprosjekter

  • Crafthub

    Sammen med partnere i åtte europeiske land har Institutt for produktdesign og Institutt for estetiske fag blitt partner i EU-prosjektet CraftHub. Prosjektet er en del av EUs satsing på store samarbeidsprosjekter innenfor de kreative fagene.

Vitenskapelige publikasjoner

Heimer, Astrid Maria (2023). The role of aesthetics in design education Leverage of creativity through concrete and abstract form exploration. Techne Serien. Vol. 30.
https://doi.org/10.7577/TechneA.5259

Heimer, Astrid Maria (2022). AestPra – a Meta-methodology for Art and Craft Positioning of aesthetic practice in academic scientific research. 25 s. Nordic Journal of Art and Research (A & R). Vol. 11.
https://doi.org/10.7577/information.5066

Heimer, Astrid Maria ; Andreassen, Kristin ; Haugen, Sigrid (2017). Values of crafting in design education. Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (Red.). Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future . s. 116-121. The Design Society.

Heimer, Astrid Maria (2016). The aesthetics of form knowledge: Embodied knowledge through materialization. 9 s. Studies in Material Thinking. Vol. 14.
https://www.materialthinking.org/papers/222

Heimer, Astrid (2005). Formkavalkade. Undersøkelser av tredimensjonal positiv/negativ form. Skjerven, Astrid (Red.). Designkompetanse: utvikling, forskning og undervisning. s. 115-129. Akademisk Publisering.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig