English version
Aksel Braanen Sterri

Aksel Braanen Sterri

Kort om

Aksel forsker på etiske spørsmål, spesielt de som ligger i skjæringsfeltet mellom helse, teknologi og marked.

2021-2024 er Aksel prosjektleder av et treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet finansiert av Norges forskningsråd som utforsker etiske spørsmål knyttet til den pågående pandemien. I forbindelse med dette arbeidet, arbeider Aksel ved Department of Government, Harvard University. I 2021-2022 arbeidet han ved Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics, Universitetet i Oxford.

Aksel har en doktorgrad i filosofi og en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Tittelen på doktoravhandlingen er "Delicate Deals: Moral Choice on the Margins".

Tidligere har Aksel jobbet i politikk, leksikon, i avis og med studentliv.

Vitenskapelige publikasjoner

Sterri, Aksel Braanen (2023). Ruspolitikkens etikk. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 40.
https://doi.org/10.18261/nnt.40.1.7

Sterri, Aksel Braanen (2023). Animals: Ending Cruelty Through Markets. Panitch, Vida; Bertrand, Elodie (Red.). The Routledge Handbook of Commodification. s. 390-401. Routledge.

Sterri, Aksel Braanen ; Moen, Ole Martin (2023). Dødshjelp og tvangsfilosofi. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. Vol. 3.

Sterri, Aksel Braanen ; Regmi, Sadie; Harris, John (2022). Ethical Solutions to the Problem of Organ Shortage. 12 s. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics. Vol. 31.
https://doi.org/10.1017/S0963180121000955

Sterri, Aksel Braanen ; Pugh, Jonathan; Wilkinson, Dominic; Kinder, Emily; Savulescu, Julian (2022). Vaccine Boosters, Vaccine Nationalism and Cosmopolitanism. 12 s. UK Pandemic Ethics Accelerator.

Sterri, Aksel Braanen (2021). Why States Should Buy Kidneys. 13 s. Journal of Applied Philosophy.
https://doi.org/10.1111/japp.12523

Earp, Brian D; Lewis, Jonathan; Hart, Carl; Sterri, Aksel Braanen ; Moen, Ole Martin (2021). Racial Justice Requires Ending the War on Drugs. American Journal of Bioethics. Vol. 21.
https://doi.org/10.1080/15265161.2020.1861364

Sterri, Aksel Braanen (2020). Prize, Not Price: Reframing Rewards for Kidney Donors. 3 s. Journal of Medical Ethics.
https://doi.org/10.1136/medethics-2020-106172

Sterri, Aksel Braanen ; Moen, Ole Martin (2020). The ethics of emergencies. Philosophical Studies.
https://doi.org/10.1007/s11098-020-01566-0

Sterri, Aksel Braanen (2020). Heller velferdsstat enn borgerlønn. Norsk Filosofisk tidsskrift. Vol. 2.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2901-2020-02-03

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig