English version
Alina Coman

Alina Coman

Kort om

Jeg har en M.Ph. i samfunns og kulturpsykologi og mitt forskningsområde er empirisk (nevro)etikk, d.v.s. etiske og sosiale implikasjoner ved nevroteknologi. Jeg har undersøkt dette ved hjelp av kvalitative studier både i mitt doktorgradsarbeid (med tema anoreksi, etikk og nevroteknologi) ved Regional avd. for spiseforstyrrelser, OUS, og i postdok arbeidet ved Senter for medisinsk etikk hvor jeg gjennomførte den første norske studien om pasientopplevelse om ECT.

Som pedagog er jeg interessert i å skape interaktiv undervisning og er opptatt av psyskik helse og livsmestring i skolen.

Jeg har emneansvar for emne: MAPSY4200 (Mentale helse og traumatiske livsbelastninger). 

Prosjekter jeg jobber med: BEYOND:  https://www.med.uio.no/helsam/om/aktuelt/aktuelle-saker/2022/prosjekt-om-vitenskapelig-uredelighet-og-forskning.html

Mine interesser:

digital mental helse

psykisk helse i skolen

nevroetikk

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Coman, Alina ; Bondevik, Hilde (2023). The ethical imperative of trauma-sensitive care for electroconvulsive therapy (ECT). Journal of Mental Health.
https://doi.org/10.1080/09638237.2023.2210650

Coman, Alina (2022). Recipients’ experience with information provision for electroconvulsive therapy (ECT). 9 s. BMC Psychiatry. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12888-022-03720-w

Dahlberg, Jørgen; Øverstad, Siri; Dahl, Vegard; Coman, Alina (2021). Autonomy and consent assessment for electroconvulsive therapy (ECT). A retrospective study of medical records. 6 s. International Journal of Law and Psychiatry. Vol. 77.
https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2021.101716

Coman, Alina (2014). Emerging Technologies in the Treatment of Anorexia Nervosa and Ethics: Sufferers' Accounts of Treatment Strategies and Authenticity. Health Care Analysis.
https://doi.org/10.1007/s10728-014-0286-3

Coman, Alina ; Skårderud, Finn; Reas, Deborah; Hofmann, Bjørn (2014). The ethics of neuromodulation for anorexia nervosa: a focus on rTMS. Journal of Eating Disorders. Vol. 2:10.
https://doi.org/10.1186/2050-2974-2-10

Coman, Alina ; Skårderud, Finn; Hofmann, Bjørn (2013). A Disorder of a Vulnerable Self: Anorexia Nervosa Patients’ Understanding of Disorder and Self in the Context of fMRI Brain Scanning. Ethical Human Psychology and Psychiatry : an International Journal of Critical Inquiry. Vol. 15.
https://doi.org/10.1891/1559-4343.15.2.120

Coman, Alina ; Singh, Ilina (2011). Neurobiological models: implications for patients and families. Lask, Bryan; Frampton, Ian (Red.). Eating disorders and the brain. s. 180-190. John Wiley & Sons.
https://doi.org/10.1002/9781119998402.ch9Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig