English version
Allen Tadayon

Allen Tadayon

Kort om

Dr. ingeniør med spesialkompetanse innenfor ledelse, prosjektplanlegging og kontraktstrategier. Mer enn 14 års erfaring innenfor praktisk og akademisk arbeid med prosjektledelse og styring av ulike prosjekter innen bygg, olje og gass, samt samferdsel og infrastruktur.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Bygg-, anleggs- og transportteknologi

Emner

Forskningsetik   Prosjektadministrasjon   Vitenskapsteori, fakta og kunnskapsproduksjon   Prosjekteringsledelse   Forskningsmetodologi   Applied Artificial Intelligence

Land

Norge

Administrative arbeidsområder

Digitalisering

Vitenskapelige publikasjoner

Rahmani, Farshid; Tadayon, Allen; van der Walt, Jacobus Daniel (2021). Team composition in relational contracting (RC) in large infrastructure projects: a Belbin’s team roles model approach. 20 s. Engineering Construction and Architectural Management .

Wondimu, Paulos Abebe; Tadayon, Allen; Lohne, Jardar; Lædre, Ola (2020). Tidlig involvering av entreprenør. Lædre, Ola (Red.). Kontraktstrategi - en antologi. Kapittel 4. s. 53-73.

Young, Brendan; Tadayon, Allen; Klakegg, Ole Jonny; Lædre, Ola (2020). Hva gjør en allianse til en allianse?. Lædre, Ola (Red.). Kontraktstrategi - en antologi. Kapittel 6. s. 107-129.

Tadayon, Allen; Wondimu, Paulos Abebe; Klakegg, Ole Jonny; Andersen, Bjørn Sørskot; Lædre, Ola (2020). Samspill i bygg- og anleggsprosjekter. Teori og praksis. Lædre, Ola (Red.). Kontraktstrategi - en antologi. Kapittel 5. s. 79-106.
https://hdl.handle.net/11250/2680113

Wondimu, Paulos Abebe; Tadayon, Allen; Lohne, Jardar; Lædre, Ola (2018). Early contractor involvement approaches in public project procurement. Journal of Public Procurement . Vol. 18.
https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JO...

Hosseini, Ali; Wondimu, Paulos; Klakegg, Ole Jonny; Andersen, Bjørn; Lædre, Ola (2017). Project Partnering in the Construction Industry: Theory vs. Practice. Engineering Project Organisation Journal . Vol. 8.

Hosseini, Ali; Haddadi, Amin; Andersen, Bjørn; Olsson, Nils; Lædre, Ola (2017). Relational base contracts – Needs and trends in Northern Europe. Procedia Computer Science . Vol. 121.

Young, Brendan; Hosseini, Ali; Lædre, Ola (2017). A Comparison of Project Alliancing and Lean Construction. Bosché, Frédéric; Brilakis, Ioannis; Sacks, Rafael (Red.). 2017 Lean and Computing in Construction Congress (LC3) - Proceedings of the Joint Conference on Computing in Construction (JC3). Kapittel. s. 61-68.
http://iglc.net/Papers/Details/1425

Meistad, Torill; Støre-Valen, Marit; Knotten, Vegard; Hosseini, Ali; Klakegg, Ole Jonny; Mejlænder-Larsen, Øystein; Hjelseth, Eilif; Svalestuen, Fredrik; Lædre, Ola; Hansen, Geir Karsten; Lohne, Jardar (2017). Stakeholder perspectives and information exchange in AEC projects. Sanchez, Adriana X.; Hampson, Keith; London, Geoffrey (Red.). Integrating information in built environments - from concept to practice. Chapter 12. s. 194-209. Routledge.
http://hdl.handle.net/11250/2480108

Stengel, Vegard Sandøy; Børstad, Simen Drogseth; Hosseini, Ali; Lohne, Jardar; Lædre, Ola (2017). Contract Strategies in Hospital Projects. Buser, Martine; Lindahl, Göran; Räisänen, Christine (Red.). Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization. Section 1. s. 418-427. Polyteknisk Boghandel og Forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig