English version
Allen Tadayon

Allen Tadayon

Kort om

Dr. ingeniør med spesialkompetanse innenfor ledelse, prosjektplanlegging og kontraktstrategier. Mer enn 14 års erfaring innenfor praktisk og akademisk arbeid med prosjektledelse og styring av ulike prosjekter innen bygg, olje og gass, samt samferdsel og infrastruktur.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Bygg-, anleggs- og transportteknologi

Emner

Forskningsetik   Prosjektadministrasjon   Vitenskapsteori, fakta og kunnskapsproduksjon   Prosjekteringsledelse   Forskningsmetodologi   Applied Artificial Intelligence

Land

Norge

Administrative arbeidsområder

Digitalisering

Vitenskapelige publikasjoner

Memic, Nadina; Tadayon, Allen ; Olsson, Nils Olof Emanuel; Wondimu, Paulos Abebe; Ishtiaque, Tausif Ahmed; Lædre, Ola (2023). Exploring Pre-Construction Activities in Infrastructure Projects That Can Benefit from Contractor Involvement. Buildings. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/buildings13102569

Memic, Nadina; Tadayon, Allen ; Wondimu, Paulos Abebe; Lædre, Ola; Klakegg, Ole Jonny (2023). Which contractor competencies are valuable for the client in the pre-construction phase?. Procedia Computer Science. Vol. 219C.
https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.01.489

Rahmani, Farshid; Tadayon, Allen ; van der Walt, Jacobus Daniel (2021). Team composition in relational contracting (RC) in large infrastructure projects: a Belbin’s team roles model approach. 20 s. Engineering Construction and Architectural Management.
https://doi.org/10.1108/ECAM-11-2020-0941

Wondimu, Paulos Abebe; Tadayon, Allen ; Lohne, Jardar; Lædre, Ola (2020). Tidlig involvering av entreprenør. Lædre, Ola (Red.). Kontraktstrategi - en antologi. s. 53-73. Ex ante akademisk forlag Trondheim.

Young, Brendan; Tadayon, Allen ; Klakegg, Ole Jonny; Lædre, Ola (2020). Hva gjør en allianse til en allianse?. Lædre, Ola (Red.). Kontraktstrategi - en antologi. s. 107-129. Ex ante akademisk forlag Trondheim.

Tadayon, Allen ; Wondimu, Paulos Abebe; Klakegg, Ole Jonny; Andersen, Bjørn Sørskot; Lædre, Ola (2020). Samspill i bygg- og anleggsprosjekter. Teori og praksis. Lædre, Ola (Red.). Kontraktstrategi - en antologi. s. 79-106. Ex ante akademisk forlag Trondheim.
https://hdl.handle.net/11250/2680113

Wondimu, Paulos Abebe; Tadayon, Allen ; Lohne, Jardar; Lædre, Ola (2018). Early contractor involvement approaches in public project procurement. Journal of Public Procurement. Vol. 18.
https://doi.org/10.1108/JOPP-11-2018-021

Young, Brendan; Hosseini, Ali ; Lædre, Ola (2017). A Comparison of Project Alliancing and Lean Construction. Bosché, Frédéric; Brilakis, Ioannis; Sacks, Rafael (Red.). 2017 Lean and Computing in Construction Congress (LC3) - Proceedings of the Joint Conference on Computing in Construction (JC3). s. 61-68. International Group for Lean Construction.
https://doi.org/10.24928/2017/0196

Wondimu, Paulos; Hailemichael, Eyuell; Svalestuen, Fredrik; Hosseini, Ali ; Lohne, Jardar; Lædre, Ola (2017). Implementation of Early Contractor Involvement (ECI) in Norwegian Bridge Projects Procurement. Buser, Martine; Lindahl, Göran; Räisänen, Christine (Red.). Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization. s. 525-536. Polyteknisk Boghandel og Forlag.

Stengel, Vegard Sandøy; Børstad, Simen Drogseth; Hosseini, Ali ; Lohne, Jardar; Lædre, Ola (2017). Contract Strategies in Hospital Projects. Buser, Martine; Lindahl, Göran; Räisänen, Christine (Red.). Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization. s. 418-427. Polyteknisk Boghandel og Forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig