English version
André Alfredsen

André Alfredsen

Kort om

Tilhører team Marked og jobber med studentrekruttering. Leder for arbeidsgruppen Åpen dag, organisering av OsloMets bidrag i den nasjonale universitetsturneen. Jeg har også en fot innenfor alumnivirksomheten og Råd for samarbeid med arbeidslivet.  I tillegg organisering av store og små arrangementer for eksterne samarbeidspartnere.

Administrative arbeidsområder

Markedsføring   Alumni   Konferanser   Eksterne relasjoner   Samfunnskontakt   Forskningsformidling   Prosjektledelse   Arrangementer

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate ; Torgrimsby, Tone; Lundestad, Margitt; Øzalp, Ferruh; Puntervold, Bente Bø; Alfredsen, André (2012). Flerkulturell profil - Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning (LAU). 30 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Bjørke, Gerd; Alfredsen, André ; Ålvik, Trond; Skumsnes, Anne (2011). Blikk inn i høgskolepedagogisk virksomhet : utdrag fra rapporter fra miniprosjekter ved "Program for pedagogisk basiskompetanse", Grunnmodulen, 2008-2010. ISBN: 978-82-579-4758-3. 124 s. Høgskolen i Oslo. Vol. 2011.

Jamissen, Grete; Alfredsen, André (2003). LærerIKT som skoleutvikling? Evaluering av LærerIKT i Osloskolen 2003. 48 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig