English version
Anette Lund Follestad

Anette Lund Follestad

Kort om

Sykepleier og yrkespedagog. 18 års erfaring fra voksnes læring, veiledning og skreddersydde opplæringsløp for voksne ut fra problembaserte læringsmodeller for voksne etter top-down realkompetansevurdering. Jobbet med "Fagbrev på jobb" og karriereveiledning. Forskningsfelt er voksnes læring og høyere yrkesfaglig utdanning, og praktisk pedagogisk utdanning tilpasset fagskolelærere.

Publikasjoner og forskningsresultater

Fagbøker⁄lærebøker

Follestad, Anette Lund ; Haaland, Grete; Lier, Arne Roar (2021). Realkompetanse - Vurdering og anerkjennelse. ISBN: 9788283722703. 108 s. Fagbokforlaget.

Follestad, Anette Lund ; Doorn, Janca Molthe Van (2016). Realkompetansevurdering for livslang læring – en modell for vurdering av realkompetanse etter «top-down» prinsippet. ISBN: 9788278419588. 47 s. Pedlex Norsk Skoleinformasjon.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig