English version
Ann Karina Lassen

Ann Karina Lassen

Fagområder

Emner

Bærekraftig bygning   Bærekraftsvurdering   Energibruk i bygninger   Energieffektivisering   Materialbruk   Livsløpsvurderinger

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Hosamo, Haidar; Han, Daguang; Rolfsen, Christian Nordahl; Lassen, Ann Karina; Ying, Chunli (2021). The use of the BIM-model and scanning in quality assurance of bridge constructions. Scherer, Raimar; Semenov, Vitaly (Red.). ECPPM 2021 – eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction. BIM-Model and scanning. s. 357-360. CRC Press.

Rolfsen, Christian Nordahl; Lassen, Ann Karina (2020). On-site inspections: the shift from forms to digital capture. Organization, Technology & Management in Construction (OTMC) . Vol. 12.

Gonzalez Caceres, Alex; Lassen, Ann Karina; Rammer Nielsen, Toke (2020). Barriers And Challenges Of The Recommendation List Of Measures Under The Epbd Scheme: A Critical Review. Energy and Buildings . Vol. 223.

Bui, Nam; Merschbrock, Christoph; Munkvold, Bjørn Erik; Lassen, Ann Karina (2018). An institutional perspective on BIM implementation – A case study of an intercity railway project in Norway. Information Systems Development: Designing Digitalization (ISD2018 Proceedings). Designing Digitalization. Association for Information Systems (AIS).
http://hdl.handle.net/11250/2596122

Lassen, Ann Karina; Hjelseth, Eilif; Tollnes, Tor (2018). Enhancing learning outcomes by introducing BIM in civil engineering studies – experiences from a university college in Norway. International Journal of Sustainable Development and Planning (IJSDP) . Vol. 13.

Fremmergård, Øyvind; Fjærestrand, Mats; Hjelseth, Simen Michael Dilling; Lassen, Ann Karina; Kioumarsi, Mahdi (2017). Reasons to the low use of self-consolidating concrete in Norway. Tange Hasholt, Marianne (Red.). NORDIC CONCRETE RESEARCH. Proceedings of the XXIII Nordic Concrete Research Symposium. Session B8. s. 365-368.

Merschbrock, Christoph; Lassen, Ann Karina; Tollnes, Tor; Munkvold, Bjørn Erik (2016). Serious games as a virtual training ground for relocation to a new healthcare facility. Facilities . Vol. 34.
http://hdl.handle.net/11250/2443420

Lassen, Ann Karina; Merschbrock, Christoph (2015). Investigating ‘Green BIM’ in a Norwegian construction project: an institutional theory perspective. Mahdjoubi, Lamine; Breibba, Carlos A.; Laing, Richard (Red.). Building Information Modelling (BIM) in Design, Construction and Operations. Section 11: BIM and sustainability. s. 519-530. WIT Press.

Merschbrock, Christoph; Lassen, Ann Karina; Tollnes, Tor (2014). Integrating BIM and gaming to support building operation: the case of a new hospital. 13 s. NOKOBIT: Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi . Vol. 22.
http://ojs.bibsys.no/index.php/Nokobit/article/vie...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig