English version
Mahdi Kioumarsi

Mahdi Kioumarsi

Kort om

Mahdi Kioumarsi er førsteamanuensis ved Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet – OsloMetropolitan University i Oslo, Norge. Hans akademiske reise kulminerte med oppnåelsen av en doktorgrad i konstruksjonsteknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hans forskningsinteresser strekker seg over et bredt spekter, omfattende analysen av store konstruksjoner og grundige undersøkelser på materiellnivå, med spesiell vekt på betong. Den grunnleggende prinsippet i hans forskningsmetodologi ligger i den sømløse integrasjonen av modellerings- og eksperimentelle tilnærminger.

Med omfattende ekspertise innen strukturanalyse, numerisk modellering og maskinlæring, har han etablert seg som en fremstående skikkelse innen bærekraftig byggepraksis. For øyeblikket retter hans akademiske fokus seg mot å utforske potensielle anvendelser av digitale teknologier, inkludert digitale tvillinger og kunstig intelligens, innenfor intelligent byggepraksis. Dette fokuset tar sikte på å redusere karbonavtrykket som er iboende i det bygde miljøet.

Gjennom sin akademiske karriere har han vært sentral i å organisere og aktivt delta i mange regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Disse samarbeidsprosjektene omfatter ulike områder og involverer både akademiske og industrielle partnere, noe som understreker hans urokkelige engasjement for å fremme tverrfaglige forskningsmål. Han har forfattet over 100 artikler publisert i anerkjente, fagfellevurderte tidsskrifter. I tillegg fungerer han som redaktør og anmelder for ulike anerkjente internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Denne doble rollen understreker ikke bare hans forpliktelse til å opprettholde de høyeste standardene for forskning og stipend, men belyser også hans integrerte rolle i å forme og evaluere vitenskapelige bidrag innenfor det bredere akademiske fellesskapet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Bygg-, anleggs- og transportteknologi   Bygningsmaterialer   Konstruksjonsteknologi

Emner

Konstruksjonsanalyse   Elementmetoder   Numerisk analyse   Korrosjon   Bygg og anlegg   Durabilitet   Betong   Oppførsel til stålrammer   Betongkonstruksjoner   Bestandighet og levetid   Seismikk   Eksperimentell Atferdsanalyse   Byggevarer   Armeringskorrosjon   Bygninger og infrastruktur   FRCM   Reinforced concrete   Finite element analysis

Land

Norge

Forskningsprosjekter

  • HYPERION

    HYPERION vil produsere et avansert verktøy for å vurdere trusler om klimaendringer i takt med andre naturlige farer for kulturminner.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Kheyroddin, Ali; Raygan, Shakiba; Kioumarsi, Mahdi (2024). Strut and tie model for CFRP strengthened reinforced concrete corbels. Engineering structures. Vol. 304.
https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2024.117609

Imperatore, Stefania; Benenato, Armando; Spagnuolo, Simone; Ferracuti, Barbara; Kioumarsi, Mahdi (2024). Corrosion effects on the flexural performance of prestressed reinforced concrete beams. Construction and Building Materials. Vol. 411.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.134581

Bypour, Maryam; Yekrangnia, Mohammad; Kioumarsi, Mahdi (2024). Predicting the shear capacity of composite steel plate shear wall with the application of RSM. Engineering structures. Vol. 301.
https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2023.117263

Ahmadi, Masoud; Kioumarsi, Mahdi (2024). Predicting the elastic modulus of normal and high strength concretes using hybrid ANN-PSO. Materials Today: Proceedings.
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.03.178

Azarhomayun, Fazel; Haji, Mohammad; Kioumarsi, Mahdi ; Kheyroddin, Ali (2023). Combined Use of Sewage Sludge Ash and Silica Fume in Concrete. 16 s. International Journal of Concrete Structures and Materials. Vol. 17.
https://doi.org/10.1186/s40069-023-00593-5

Farahzadi, Leila ; Kioumarsi, Mahdi (2023). Application of machine learning initiatives and intelligent perspectives for CO2 emissions reduction in construction. Journal of Cleaner Production. Vol. 384.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135504

Mahboubi, Shima; Shiravand, Mahmoud R; Shid, Golshid; Kioumarsi, Mahdi (2023). Probabilistic Assessment of RC Piers Considering Vertical Seismic Excitation Based on Damage Indices. Jędrzejewska, Agnieszka; Kanavaris, Fragkoulis; Azenha, Miguel (Red.). International RILEM Conference on Synergising Expertise towards Sustainability and Robustness of Cement-based Materials and Concrete Structures. s. 828-839. Springer.

Shekarchi, Mohammad; Ahmadi, Babak; Azarhomayun, Fazel; Shafei, Behrouz; Kioumarsi, Mahdi (2023). Natural zeolite as a supplementary cementitious material – A holistic review of main properties and applications. 17 s. Construction and Building Materials. Vol. 409.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.133766

Ahmadi, Masoud; Hakimi, Babak; Mazaheri, Ahmadreza; Kioumarsi, Mahdi (2023). Potential Use of Water Treatment Sludge as Partial Replacement for Clay in Eco-Friendly Fired Clay Bricks. Sustainability. Vol. 15.
https://doi.org/10.3390/su15129389

Hassanvand, Pouya; Rezaie, Freydoon; Kioumarsi, Mahdi (2023). Experimental Investigation of the Effect of Steel Fibers on the Flexural Behavior of Corroded Prestressed Reinforced Concrete Beams. 19 s. Materials. Vol. 16.
https://doi.org/10.3390/ma16041629

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig