English version
Mahdi Kioumarsi

Mahdi Kioumarsi

Kort om

Mahdi Kioumarsi er førsteamanuensis ved Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet — Oslo Metropolitan University i Oslo, Norge. Han har en doktorgrad i konstruksjonsteknikk, fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
Hans forskning har strekket seg fra stor skala (komplette strukturer) til liten skala (materialnivå) innen betongkonstruksjoner. I tillegg er hans forskning kombinasjonen av modellering og eksperimentelt arbeid. Modelleringen inkluderer både bruk av ikke-lineære endelige elementanalyser og analytiske beregninger.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Bygg-, anleggs- og transportteknologi   Bygningsmaterialer   Konstruksjonsteknologi

Emner

Konstruksjonsanalyse   Elementmetoder   Numerisk analyse   Korrosjon   Bygg og anlegg   Durabilitet   Betong   Oppførsel til stålrammer   Betongkonstruksjoner   Bestandighet og levetid   Seismikk   Eksperimentell Atferdsanalyse   Byggevarer   Armeringskorrosjon   Bygninger og infrastruktur   FRCM   Reinforced concrete   Finite element analysis

Land

Norge

Forskningsprosjekter

  • HYPERION

    HYPERION vil produsere et avansert verktøy for å vurdere trusler om klimaendringer i takt med andre naturlige farer for kulturminner.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Farahzadi, Leila; Kioumarsi, Mahdi (2023). Application of machine learning initiatives and intelligent perspectives for CO2 emissions reduction in construction. Journal of Cleaner Production. Vol. 384.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135504

Kioumarsi, Mahdi; Dabiri, Hamed; Kandiri, Amirreza; Farhangi, Visar (2023). Compressive strength of concrete containing furnace blast slag; optimized machine learning-based models. Cleaner Engineering and Technology. Vol. 13.
https://doi.org/10.1016/j.clet.2023.100604

Azarhomayun, Fazel; Haji, Mohammad; Shekarchi, Mohammad; Kioumarsi, Mahdi (2023). Investigating the Effectiveness of the Stable Measurement Tests of Self-Compacting Concrete. Construction and Building Materials. Vol. 383.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.131262

Hassanvand, Pouya; Rezaie, Freydoon; Kioumarsi, Mahdi (2023). Experimental Investigation of the Effect of Steel Fibers on the Flexural Behavior of Corroded Prestressed Reinforced Concrete Beams. Materials. Vol. 16.
https://doi.org/10.3390/ma16041629

Shabani, Amirhosein; Zucconi, Maria; Kazemian, Delaram; Kioumarsi, Mahdi (2023). Seismic fragility analysis of low-rise unreinforced masonry buildings subjected to near- and far-field ground motions. Results in Engineering (RINENG). Vol. 18.
https://doi.org/10.1016/j.rineng.2023.101221

Ahmadi, Masoud; Kioumarsi, Mahdi (2023). Predicting the elastic modulus of normal and high strength concretes using hybrid ANN-PSO. Materials Today: Proceedings.
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.03.178

Shabani, Amirhosein; Kioumarsi, Mahdi; Plevris, Vagelis (2023). Performance-based seismic assessment of a historical masonry arch bridge: Effect of pulse-like excitations. Frontiers of Structural and Civil Engineering (FSCE).
https://doi.org/10.1007/s11709-023-0972-z

Ahmadi, Masoud; Hakimi, Babak; Mazaheri, Ahmadreza; Kioumarsi, Mahdi (2023). Potential Use of Water Treatment Sludge as Partial Replacement for Clay in Eco-Friendly Fired Clay Bricks. Sustainability. Vol. 15.
https://doi.org/10.3390/su15129389

Shabani, Amirhosein; Kioumarsi, Mahdi (2023). Seismic assessment and strengthening of a historical masonry bridge considering soil-structure interaction. Engineering structures. Vol. 293.
https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2023.116589

Azarhomayun, Fazel; Haji, Mohammad; Kioumarsi, Mahdi; Kheyroddin, Ali (2023). Combined Use of Sewage Sludge Ash and Silica Fume in Concrete. International Journal of Concrete Structures and Materials. Vol. 17.
https://doi.org/10.1186/s40069-023-00593-5

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig