English version
Arild Wæraas

Arild Wæraas

Kort om

Jeg er førsteamanuensis i offentlig politikk og administrasjon ved handelshøyskolen ved Oslomet. Jeg har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø (2004).

Mine forskningsinteresser knytter seg til organisasjonsfag generelt, med offentlige organisasjoner som empirisk nedslagsfelt.  Forskningen min handler om å forstå hvordan offentlige organisasjoner forholder seg til sine omgivelser og responderer på ulike former for press derifra. Dataene kommer fra sykehus, direktorater og tilsyn, universiteter, men også i noen grad fra privat og ideell sektor.

Problemstillingene jeg er opptatt av handler om hvordan omdømme forsøkes styrt og hvordan organisasjoner går frem for å bygge seg opp som sterke merkevarer; hvordan organisasjonsidentitet og verdier kommer til uttrykk og endres over tid, samt hvordan ledelseskonsepter spres og oversettes. Teoretisk sett bygger jeg i stor grad på nyinstitusjonell teori, særlig den skandinaviske institusjonelle skolen. 

 

 

Fagområder

Emner

Organisasjonsteori

Vitenskapelige publikasjoner

Wæraas, Arild; Nielsen, Jeppe Agger (2023). Translating management ideas: Imitation modes and translation outcomes. Scandinavian Journal of Management . Vol. 39.

Wæraas, Arild; Sataøen, Hogne Lerøy (2023). Different strokes for different folks? The translation of public values into official meanings. International Review of Administrative Sciences .

Espedal, Gry; Løvaas, Beate Jelstad; Sirris, Stephen; Wæraas, Arild (2022). Researching Values in Organisations and Leadership. Espedal, Gry; Løvaas, Beate Jelstad; Sirris, Stephen; Wæraas, Arild (Red.). Researching Values. Methodological Approaches for Understanding Values Work in Organizations and Leadership. Chapter 1. s. 1-12. Palgrave Macmillan.
https://hdl.handle.net/11250/2992142

Wæraas, Arild (2022). Thematic analysis: Making values emerge from texts. Espedal, Gry; Løvaas, Beate Jelstad; Sirris, Stephen; Wæraas, Arild (Red.). Researching Values. Methodological Approaches for Understanding Values Work in Organizations and Leadership. Chapter 9. s. 153-170. Palgrave Macmillan.
https://hdl.handle.net/11250/2991374

Espedal, Gry; Løvaas, Beate Jelstad; Sirris, Stephen; Wæraas, Arild (2022). Researching Values. Methodological Approaches for Understanding Values Work in Organizations and Leadership. ISBN: 978-3-030-90769-3. 284 s. Palgrave Macmillan.
https://www.springerprofessional.de/en/researching...

Rudolf, Wawrzyniec; Wæraas, Arild (2021). Municipal Branding and Social Media: Comparing Poland, Norway, and Ukraine. Zavattaro, Staci (Red.). Public Branding and Marketing. A Global Viewpoint. Chapter. s. 79-115. Springer Nature.

Dahle, Dag Yngve; Wæraas, Arild (2020). Silence from the brands: message control, brand ambassadorship, and the public interest. International Journal of Organization Theory and Behavior . Vol. 23.

Wæraas, Arild (2020). Understanding change in circulating constructs: collective learning, translation and adaptation. Learning Organization .

Wæraas, Arild (2020). They Put Themselves Out There: A Longitudinal Study of Organizational Expressiveness. Corporate Reputation Review .
https://hdl.handle.net/11250/2831875

Wæraas, Arild (2020). Organizational Identity and Corporate Social Responsibility (CSR) Legitimation. Rendtorff, Jacob Dahl (Red.). Handbook of Business Legitimacy. Responsibility, Ethics and Society. Organizational Identity, HRM, Employee Motivation, and Business Legitimacy. s. 1059-1078. Springer.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig