English version
Arild Wæraas

Arild Wæraas

Kort om

Jeg er professor i offentlig politikk og administrasjon ved handelshøyskolen ved Oslomet. Jeg har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø (2004).

Mine forskningsinteresser knytter seg til organisasjonsfag generelt, med offentlige organisasjoner som empirisk nedslagsfelt.  Forskningen min handler hovedsakelig om å forstå hvordan offentlige organisasjoner forholder seg til sine omgivelser og responderer på ulike former for press derifra, hvordan organisasjoners verdier og identitet kommer til uttrykk og forsøkes styrt, og hvordan ledelseskonsepter spres og oversettes. 

Dataene kommer fra sykehus, direktorater og tilsyn, universiteter, men også i noen grad fra privat og ideell sektor. Teoretisk sett bygger jeg i stor grad på nyinstitusjonell teori, særlig den skandinaviske institusjonelle skolen. 

 

Fagområder

Emner

Organisasjonsteori

Vitenskapelige publikasjoner

Dahle, Dag Yngve; Wæraas, Arild (2023). Ticket to rate: antecedents to turnover intention among teachers. International Journal of Leadership in Education.
https://doi.org/10.1080/13603124.2023.2218107

Wæraas, Arild; Nielsen, Jeppe Agger (2023). Translating management ideas: Imitation modes and translation outcomes. Scandinavian Journal of Management. Vol. 39.
https://doi.org/10.1016/j.scaman.2023.101262

Wæraas, Arild; Sataøen, Hogne Lerøy (2023). Different strokes for different folks? The translation of public values into official meanings. International Review of Administrative Sciences.
https://doi.org/10.1177/00208523231155756

Espedal, Gry; Løvaas, Beate Jelstad; Sirris, Stephen; Wæraas, Arild (2022). Researching Values in Organisations and Leadership. Espedal, Gry; Løvaas, Beate Jelstad; Sirris, Stephen; Wæraas, Arild (Red.). Researching Values. Methodological Approaches for Understanding Values Work in Organizations and Leadership . s. 1-12. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-90769-3_1

Wæraas, Arild (2022). Thematic analysis: Making values emerge from texts. Espedal, Gry; Løvaas, Beate Jelstad; Sirris, Stephen; Wæraas, Arild (Red.). Researching Values. Methodological Approaches for Understanding Values Work in Organizations and Leadership . s. 153-170. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-90769-3_9

Espedal, Gry; Løvaas, Beate Jelstad; Sirris, Stephen; Wæraas, Arild (2022). Researching Values. Methodological Approaches for Understanding Values Work in Organizations and Leadership. ISBN: 978-3-030-90769-3. 284 s. Palgrave Macmillan.
https://www.springerprofessional.de/en/researching...

Rudolf, Wawrzyniec; Wæraas, Arild (2021). Municipal Branding and Social Media: Comparing Poland, Norway, and Ukraine. Zavattaro, Staci (Red.). Public Branding and Marketing. A Global Viewpoint. s. 79-115. Springer Nature.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-70505-3_6

Wæraas, Arild (2020). Public Sector Communication and Organizational Legitimacy. Luoma-aho, Vilma; Canel, Maria José (Red.). Wiley Handbook of Public Sector Communication. s. 45-58. Wiley-Blackwell.

Dahle, Dag Yngve; Wæraas, Arild (2020). Silence from the brands: message control, brand ambassadorship, and the public interest. International Journal of Organization Theory and Behavior. Vol. 23.
https://doi.org/10.1108/IJOTB-05-2019-0060

Wæraas, Arild (2020). Understanding change in circulating constructs: collective learning, translation and adaptation. Learning Organization.
https://doi.org/10.1108/TLO-08-2020-0140

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig