English version
Beate Børresen

Beate Børresen

Vitenskapelige publikasjoner

Børresen, Beate ; Fuglseth, Kåre Sigvald (2022). Avklaring og prøving: Filosofisk samtale og Tren tanken som utforskende arbeidsmåter. Prismet. Vol. 73.
https://doi.org/10.5617/pri.9700

Børresen, Beate ; Persson, Victor (2018). Filosofisk samtale i undervisningen. 12 s. Norsk pedagogisk tidsskrift.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2018-03-04

Børresen, Beate (2016). Samtalen i klasserommet - samtale og læring. Kverndokken, Kåre (Red.). 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk. s. 89-101. Fagbokforlaget.

Børresen, Beate (2015). En egen form for samtale. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Red.). Samtalens didaktiske muligheter. s. 18-34. Gyldendal Akademisk.

Børresen, Beate (2015). Den filosofiske samtalen i klasserommet. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.

Børresen, Beate (2009). "Å kunne uttrykke seg muntlig" med filosofi som utgangspunkt. Traavik, Hilde; Hallås, Oddrun; Ørvig, Anne (Red.). Grunnleggende ferdigheter i alle fag. s. 49-64. Universitetsforlaget.

Børresen, Beate ; Selnes, Kjartan; Afdal, Geir (2008). Å se det felles i det forskjellige. 13 s. Prismet. Vol. 59.

Børresen, Beate (2007). Filosofiaa norjalaisissa kouluissa. Niin & nain. Vol. 55.

Børresen, Beate (2004). Når barns perspektiv dominerer samtalen Filosofisk samtale i forberedelsene til 1. søndag i advent. Baden, Olav (Red.). Barn og gudstjeneste. Cantando musikkforlag.

Børresen, Beate (2002). Virksomhet knyttet til "filosofi med barn" i Norden. Barn – forskning om barn og barndom i Norden.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig