English version
Beate Børresen

Beate Børresen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Annen kulturvitenskap

Emner

Humanisme   Religion og politikk, religionspolitikk   Etikkundervisning   Filosofi med barn   Filosofididaktikk   RLE og RLE undervisning

Vitenskapelige publikasjoner

Børresen, Beate; Fuglseth, Kåre Sigvald (2022). Avklaring og prøving: Filosofisk samtale og Tren tanken som utforskende arbeidsmåter. Prismet . Vol. 73.
https://hdl.handle.net/11250/3012030

Børresen, Beate; Persson, Victor (2018). Filosofisk samtale i undervisningen. Norsk pedagogisk tidsskrift .

Børresen, Beate (2016). Samtalen i klasserommet - samtale og læring. Kverndokken, Kåre (Red.). 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk. Kapittel 5. s. 89-101. Fagbokforlaget.

Børresen, Beate (2015). Den filosofiske samtalen i klasserommet. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge .

Børresen, Beate (2015). En egen form for samtale. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Red.). Samtalens didaktiske muligheter. Kapittel 1. s. 18-34. Gyldendal Akademisk.

Børresen, Beate (2009). "Å kunne uttrykke seg muntlig" med filosofi som utgangspunkt. Traavik, Hilde; Hallås, Oddrun; Ørvig, Anne (Red.). Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Bokkapittel. s. 49-64. Universitetsforlaget.

Børresen, Beate; Selnes, Kjartan; Afdal, Geir (2008). Å se det felles i det forskjellige. Prismet . Vol. 59.

Børresen, Beate (2007). Filosofiaa norjalaisissa kouluissa. Niin & nain. Vol. 55.

Børresen, Beate (2004). Når barns perspektiv dominerer samtalen Filosofisk samtale i forberedelsene til 1. søndag i advent. Baden, Olav (Red.). Barn og gudstjeneste. Artikkel.

Børresen, Beate (2002). Virksomhet knyttet til "filosofi med barn" i Norden. Barn – forskning om barn og barndom i Norden .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig