English version
Bente Hellum

Bente Hellum

Kort om

Utdannet Cand real, Universitet i Oslo, hovedfag biokjemi.
Undervist i ulike kjemifag ved HiO, HiOA og nå OsloMet.
Underviser nå i grunnleggende Energi, Kjemi- og Miljøfag for 1. års studenter på instituttet.
Jeg underviser også i Inneklima for 2. års studenter på Energi -og miljøprogrammet. Har en egen lab for muggsoppstudier.
Sitter i styret for Mycoteam.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Choidis, Petros ; Kraniotis, Dimitrios ; Lehtonen, Ilari; Hellum, Bente (2021). A Modelling Approach for the Assessment of Climate Change Impact on the Fungal Colonization of Historic Timber Structures. 28 s. Forests. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/f12070819Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig