English version
Berit Nygård

Berit Nygård

Administrative arbeidsområder

Personvern i forskning   IT-støtte til forskning   IT-støtte til utdanning   Sikkerhet   Risiko og sårbarhetsanalyse   Systemutvikling

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Nygård, Berit ; Bekken, Wenche (2017). Drivkraften er å fremme gode hverdagsliv.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig