English version
Beate Lie Sverre

Beate Lie Sverre

Kort om

Jeg er sosialantropolog og av profesjonsbakgrunn er jeg sykepleier. Min PhD er innen fagfeltet migrasjonshelse. Jeg underviser, veileder og forsker på temaene migrasjonshelse, psykisk helse, helsefremming, helsetjenesteutvikling til eldre og palliative helsetjenester. Videre har jeg vært engasjert i utdanningsforskning iht studenter med norsk som andrespråk og nå iht simulering i utdanning innen psykisk helse og rus.