English version
Birte Brekketo

Birte Brekketo

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Religionsvitenskap   Kunsthistorie   Tegning   Visuell kommunikasjon   Maleri   Flerkulturelle emner

Vitenskapelige publikasjoner

Brekketo, Birte (2021). Bilder i hjemmet – hvordan visuelle uttrykk definerer muslimske rom i norge. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 14.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.3916

Brekketo, Birte (2015). Adam og Eva, og andre menn og damer. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Red.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. s. 159-176. Fagbokforlaget.

Brekketo, Birte (2014). Taswir - perspektiver fra en meningsutveksling om figurativ fremstilling i sunni-islam. 19 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.899

Brekketo, Birte (2007). Bilde, betrakter og betydning. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 18.

Brekketo, Birte (2007). Bilde, betrakter og betydning. 15 s. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 18.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig