Norwegian version
Birte Brekketo

Birte Brekketo

Fields of study

Academic disciplines

Humanities

Subject areas

Religious Studies   Art History   Drawing   Visual comunication   Painting   Multicultural topics

Scientific publications

Brekketo, Birte (2021). Bilder i hjemmet – hvordan visuelle uttrykk definerer muslimske rom i norge. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 14.

Brekketo, Birte (2015). Adam og Eva, og andre menn og damer. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Ed.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Del II. p. 159-176. Fagbokforlaget.

Brekketo, Birte (2014). Taswir - perspektiver fra en meningsutveksling om figurativ fremstilling i sunni-islam. 19 p. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 7.
http://hdl.handle.net/10642/2406

Brekketo, Birte (2007). Bilde, betrakter og betydning. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 18.

Brekketo, Birte (2007). Bilde, betrakter og betydning. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 18.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete