English version
Birte Brekketo

Birte Brekketo

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Religionsvitenskap   Kunsthistorie   Tegning   Visuell kommunikasjon   Maleri   Flerkulturelle emner

Vitenskapelige publikasjoner

Brekketo, Birte (2021). Bilder i hjemmet – hvordan visuelle uttrykk definerer muslimske rom i norge. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 14.

Brekketo, Birte (2015). Adam og Eva, og andre menn og damer. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Red.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Del II. s. 159-176. Fagbokforlaget.

Brekketo, Birte (2014). Taswir - perspektiver fra en meningsutveksling om figurativ fremstilling i sunni-islam. 19 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 7.
http://hdl.handle.net/10642/2406

Brekketo, Birte (2007). Bilde, betrakter og betydning. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 18.

Brekketo, Birte (2007). Bilde, betrakter og betydning. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 18.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig