English version
Ilmi Gutzeit Mathiesen

Ilmi Gutzeit Mathiesen

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Mathiesen, Ilmi Gutzeit (1995). Forside og fire illustrasjoner til vitenskapelige artikler. Samtiden .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig