English version
Britha Stenholm

Britha Stenholm

Kort om

Underviser på videreutdanning for yrkesfaglærere. Er særlig opptatt av innovasjonspedagogikk og pedagogisk utviklingsarbeid. Har yrkesbakgrunn fra videregående skole med undervisningserfaring fra yrkesfag og fellesfag. Er opprinnelig fagarbeider og leder innenfor hotell, restaurant og reiselivsnæringen. Opptatt av forskning som retter seg mot innovasjon og Boundary crossing i yrkesutdanningen. 

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Nore, Hæge; Stenholm, Britha (2023). Hva kan vi lære av HELDAL-prosjektet? Nye verktøy og systemer for helhetlig dokumentasjon, analyse og læring i fag og yrkesopplæringen. Fagforum TEK. Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Stenholm, Britha (2023). Sømløs overgang fra skole til lærebedrifti barne- og ungdomsarbeiderfaget. Om hvordan digitale dokumentasjonsverktøy brukes til å skape helhetlig yrkesopplæring. NORDYRK 2023. Høgskulen på Vestlandet.

Stenholm, Britha; Berntsen, Svanhild Kristine; Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge (2023). How does the use of ePortfolios in vocational education and training challenge vocational didactics?. NERA 2023. OsloMet.

Stenholm, Britha (2023). Sømløs overgang fra skole til lærebedrift i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Om hvordan digitale dokumentasjonsverktøy brukes for å skape helhetlig yrkesopplæring. Nordyrk. Western Norway University of Applied Sciences.

Stenholm, Britha (2023). How does the use of ePortfolios in vocational education and training challenge vocational didactic. NERA conference about Digitalization and Technologies in Education – Opportunities and Challenges . Oslo Metropolitan university.

Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian; Berntsen, Svanhild Kristine; Stenholm, Britha (2022). HELDAL Nye verktøy og systemer for helhetlig dokumentasjon, analyse og læring i fag og yrkesopplæring. Fagdag LUI. OsloMet.

Stenholm, Britha (2021). VG2 læreplaner HO - hvordan kan vi jobbe med de tverrfaglige temaene. Webinar for utdanningsetaten i Oslo. OsloMet Institutt for yrkesfaglærerutdanning.

Stenholm, Britha (2019). Pedagogisk entreprenørskap som yrkesretting på Vg1 Service og samferdsel. En meningsfull og relevant skolehverdag. Forskergruppekonferanse. Oslo Metropolitan university.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig