English version
Britha Stenholm

Britha Stenholm

Kort om

Britha Stenholm er Universitetslektor ved Institutt for yrkesfag. Hun er særlig opptatt av pedagogisk entreprenørskap, innovasjonspedagogikk og internasjonalisering i yrkesutdanning. Hun har lærererfaring fra videregående- og ungdomsskole, og i tillegg en karriere som fagarbeider og leder innen hotell-, restaurant- og reiselivsnæringen. Hun har deltatt i flere eksternfinaniserte forskningsprosjekter som handler om digitalisering i yrkesutdanning, samt samarbeid mellom universitet, skole og arbeidsliv. 

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Stenholm, Britha (2023). Utenfrablikket. Å komme inn som forsker i sluttfasen av prosjektet. Avslutningsmøte. HELDAL.

Stenholm, Britha ; Berntsen, Svanhild Kristine (2023). Hva kan vi lære av HELDAL-prosjektet? Nye verktøy og systemer for helhetlig dokumentasjon, analyse og læring i fag og yrkesopplæringen. Ekspertverksted. Rogaland fylkeskommune.

Stenholm, Britha (2023). Yrkesdidaktiske utfordringer i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Et dypdykk i et av de nyere yrkesfagene. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling.

Nore, Hæge ; Stenholm, Britha (2023). Hva kan vi lære av HELDAL-prosjektet? Nye verktøy og systemer for helhetlig dokumentasjon, analyse og læring i fag og yrkesopplæringen. Fagforum TEK. Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Stenholm, Britha ; Berntsen, Svanhild Kristine ; Lahn, Leif Christian ; Nore, Hæge (2023). How does the use of ePortfolios in vocational education and training challenge vocational didactics?. NERA 2023. OsloMet.

Stenholm, Britha (2023). Sømløs overgang fra skole til lærebedrift i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Om hvordan digitale dokumentasjonsverktøy brukes for å skape helhetlig yrkesopplæring. Nordyrk. Western Norway University of Applied Sciences.

Nore, Hæge ; Lahn, Leif Christian ; Berntsen, Svanhild Kristine ; Stenholm, Britha (2022). HELDAL Nye verktøy og systemer for helhetlig dokumentasjon, analyse og læring i fag og yrkesopplæring. Fagdag LUI. OsloMet.

Stenholm, Britha (2021). VG2 læreplaner HO - hvordan kan vi jobbe med de tverrfaglige temaene. Webinar for utdanningsetaten i Oslo. OsloMet Institutt for yrkesfaglærerutdanning.

Stenholm, Britha (2019). Pedagogisk entreprenørskap som yrkesretting på Vg1 Service og samferdsel. En meningsfull og relevant skolehverdag. Forskergruppekonferanse. Oslo Metropolitan university.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig