English version
Christine Sætre

Christine Sætre

Kort om

Jeg er ekstern stipendiat ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet og forsker på sensorsamsvar i høyere utdanning. Jeg er ansatt ved Politihøgskolen, hvor jeg er fagansvarlig for videreutdanninger innen operativ kriminalanalyse. I perioden 2016-2020 gjennomførte jeg masterutdanning i yrkespedagogikk ved OsloMet. Jeg er medlem av forskergruppen Profesjonskunnskap- og kvalifisering ved SPS.

Forskningsprosjekter

  • Sensorsamsvar i høyere utdanning

    Ph.d.-prosjektet undersøker undersøke hvordan ulike sensorer i høyere utdanning vurderer de samme studentprestasjoner – i karaktersetting, begrunnelser og arbeidsprosesser.

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Nordsletten, Christine (2018). Hvordan kan bruk av teknologi i undervisningen ha betydning for politistudenters læringsprosesser. 46 s. OsloMet - storbyuniversitetet. http://hdl.handle.net/11250/2501940Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig