English version
David Hansen

David Hansen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Indoeuropeiske språk   Internasjonal politikk   Religionsvitenskap, religionshistorie   Sosialantropologi

Emner

Terrorisme   Islam   Den sørasiatiske diasporaen   Islamsk lov   Sufism and Islamism   Moderat islamisme   Fred og konfliktsstudier   Radikalisme   Fengselsforskning   Innsatte   Sikkerhetstudier   Radikalisering   Mangfoldsstudier

Regioner

Nordlige Afrika   Sør-Asia   Midtøsten

Land

Afghanistan   Pakistan

Vitenskapelige publikasjoner

Hansen, David ; Bjørgo, Tore (2020). Extremist Offender Management in Norway. Basra, Rajan; Neumann, Peter (Red.). Extremist Offender Management in Europe: Country Reports. s. 65-76. ICSR, King's College London.
https://icsr.info/wp-content/uploads/2020/07/ICSR-

Hansen, David (2019). Radikalisering i fengsel. Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård (Red.). Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. s. 244-260. Fagbokforlaget.

Hansen, David (2019). Forebygging av radikalisering i fengsel. Lid, Stian; Heierstad, Geir (Red.). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. s. 153-173. Gyldendal Akademisk.

Hansen, David (2018). Radicalisation in Norwegian Prisons: The Story of Zubair. Øverland, Gwynyth (Red.). Violent extremism in the 21st century. s. 125-155. Cambridge Scholars Publishing.

Prasolova-Førland, Ekaterina; Fominykh, Mikhail; Darisiro, Ramin; Mørch, Anders Irving ; Hansen, David (2014). Preparing for International Operations and Developing Scenarios for Inter-cultural Communication in a Cyberworld: A Norwegian Army Example. Gavrilova, Marina; Tan, C. J. Kenneth; Mao, Xiaoyang; Hong, Lichan (Red.). Transactions on Computational Science XXIII. s. 118-138. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-662-43790-2_7

Prasolova-Førland, Ekaterina; Fominykh, Mikhail; Darisiro, Ramin; Mørch, Anders Irving ; Hansen, David (2014). Preparing for International Operations and Developing Scenarios for Inter-cultural Communication in a Cyberworld: A Norwegian Army Example. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). Vol. 8490.
https://doi.org/10.1007/978-3-662-43790-2_7

Prasolova-Førland, Ekaterina; Fominykh, Mikhail; Mørch, Anders Irving ; Darisiro, Ramin; Hansen, David (2013). Preparing for International Operations in a Cyberworld: a Norwegian Army Example. Mao, Xiaoyang; Hong, Lichan (Red.). 13th International Conference on Cyberworlds (CW). s. 163-170. IEEE Press.
https://doi.org/10.1109/CW.2013.47

Hansen, David (2012). Radical Rhetoric-Moderate Behavior: Perceptions of Islam, Shari'a and the Radical Dimension in Urban Pakistan. ISBN: 9788251928618. 484 s. Tapir Akademisk Forlag.

Hansen, David (2012). Ingen løsning uten Pakistan!. Knutsen, Torbjørn Lindstrøm; Dyndal, Gjert Lage (Red.). Exit Afghanistan. s. 138-148. Universitetsforlaget.

Hansen, David (2011). Piri-Muridi in the Twin Cities of Islamabad and Rawalpindi, Pakistan. ACTA ORIENTALIA (København).
https://doi.org/10.5617/ao.4850

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig