English version
David Hansen

David Hansen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Indoeuropeiske språk   Internasjonal politikk   Religionsvitenskap, religionshistorie   Sosialantropologi

Emner

Terrorisme   Islam   Den sørasiatiske diasporaen   Islamsk lov   Sufism and Islamism   Moderat islamisme   Fred og konfliktsstudier   Radikalisme   Fengselsforskning   Innsatte   Sikkerhetstudier   Radikalisering

Regioner

Nordlige Afrika   Sør-Asia   Midtøsten

Land

Afghanistan   Pakistan

Vitenskapelige publikasjoner

Hansen, David; Bjørgo, Tore (2020). Extremist Offender Management in Norway. Basra, Rajan; Neumann, Peter (Red.). Extremist Offender Management in Europe: Country Reports. Chapter 8. s. 65-76.
https://icsr.info/wp-content/uploads/2020/07/ICSR-...

Hansen, David (2019). Forebygging av radikalisering i fengsel. Lid, Stian; Heierstad, Geir (Red.). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. Kapittel 7. s. 153-173. Gyldendal Akademisk.

Hansen, David (2019). Radikalisering i fengsel. Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård (Red.). Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Kapittel 12. s. 244-260. Fagbokforlaget.

Hansen, David (2018). Radicalisation in Norwegian Prisons: The Story of Zubair. Øverland, Gwynyth (Red.). Violent extremism in the 21st century. Chapter two in part two. s. 125-155. Cambridge Scholars Publishing.

Prasolova-Førland, Ekaterina; Fominykh, Mikhail; Darisiro, Ramin; Mørch, Anders Irving; Hansen, David (2014). Preparing for International Operations and Developing Scenarios for Inter-cultural Communication in a Cyberworld: A Norwegian Army Example. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) . Vol. 8490.

Prasolova-Førland, Ekaterina; Fominykh, Mikhail; Darisiro, Ramin; Mørch, Anders Irving; Hansen, David (2014). Preparing for International Operations and Developing Scenarios for Inter-cultural Communication in a Cyberworld: A Norwegian Army Example. Gavrilova, Marina; Tan, C. J. Kenneth; Mao, Xiaoyang; Hong, Lichan (Red.). Transactions on Computational Science XXIII. kapittel. s. 118-138. Springer.

Prasolova-Førland, Ekaterina; Fominykh, Mikhail; Mørch, Anders Irving; Darisiro, Ramin; Hansen, David (2013). Preparing for International Operations in a Cyberworld: a Norwegian Army Example. Mao, Xiaoyang; Hong, Lichan (Red.). 13th International Conference on Cyberworlds (CW). full paper. s. 163-170. IEEE Press.

Hansen, David (2012). Radical Rhetoric-Moderate Behavior: Perceptions of Islam, Shari'a and the Radical Dimension in Urban Pakistan. ISBN: 9788251928618. 484 s. Tapir Akademisk Forlag.
http://www.tapirforlag.no/radicalrhetoric

Hansen, David (2012). Ingen løsning uten Pakistan!. Knutsen, Torbjørn Lindstrøm; Dyndal, Gjert Lage (Red.). Exit Afghanistan. Kapittel. s. 138-148. Universitetsforlaget.

Hansen, David (2011). Piri-Muridi in the Twin Cities of Islamabad and Rawalpindi, Pakistan. Acta Orientalia .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig