English version
Dag Dæhlen

Dag Dæhlen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Perkowska-Klejman, Anna; Lejzerowicz, Magda; Kiss, Julien-Ferencz; Ortan, Florica; Grung, Rolf Magnus ; Dæhlen, Dag ; Marsh, Lynne; Abdulla, Samuel (2022). Changes in language about IDD, mental illness, disability in different countries in different languages. 10 s. Language, Discourse & Society (LD&S). Vol. 10.
https://www.language-and-society.org/changes-in-la

de Chenu, Linda; Dæhlen, Dag ; Tah, Jude (2016). A critical comparison of welfare states and their relevance to people with an intellectual disability. Journal of Intellectual Disabilities. Vol. 20.
https://doi.org/10.1177/1744629515624613

Dæhlen, Dag (2006). Vernepleierprofesjonen og den allmenne tillitskrise - en diskusjon av tre strategier for å skape tillit. Horndalen, Bjørn; Torp, Tor Rynning (Red.). Vernepleier - utdanning og yrke i et faglig og etisk perspektiv. s. 107-125. Høgskolen i Akershus.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig