Norwegian version
Dag Dæhlen

Dag Dæhlen

Scientific publications

de Chenu, Linda; Dæhlen, Dag; Tah, Jude (2016). A critical comparison of welfare states and their relevance to people with an intellectual disability. Journal of Intellectual Disabilities . Vol. 20.

Dæhlen, Dag (2006). Vernepleierprofesjonen og den allmenne tillitskrise - en diskusjon av tre strategier for å skape tillit. Horndalen, Bjørn; Torp, Tor Rynning (Ed.). Vernepleier - utdanning og yrke i et faglig og etisk perspektiv. faglig_bok_institusjon. p. 107-125.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete