English version
Erling Annaniassen

Erling Annaniassen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Historie

Vitenskapelige publikasjoner

Annaniassen, Erling (2018). Om eierskap og eiendomsløshet i norsk boligsak etter 1814. Kristoffersen, Øystein Ringen; Røsnes, August E. (Red.). Eiendom og eierskap : om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i verdiskaping og samfunnsbygging. s. 49-72. Universitetsforlaget.

Bengtsson, Bo; Annaniassen, Erling ; Jensen, Lotte; Ruonavaara, Hannu; Sveinsson, Jón Rúnar (2013). Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus. ISBN: 978-91-981317-0-3. 475 s. Ègalite.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig