Norwegian version
Erling Annaniassen

Erling Annaniassen

Fields of study

Academic disciplines

History

Scientific publications

Annaniassen, Erling (2018). Om eierskap og eiendomsløshet i norsk boligsak etter 1814. Kristoffersen, Øystein Ringen; Røsnes, August E. (Ed.). Eiendom og eierskap : om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i verdiskaping og samfunnsbygging. p. 49-72. Universitetsforlaget.

Bengtsson, Bo; Annaniassen, Erling ; Jensen, Lotte; Ruonavaara, Hannu; Sveinsson, Jón Rúnar (2013). Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus. ISBN: 978-91-981317-0-3. 475 p. Ègalite.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete