English version
Eirik Christopher Gundersen

Eirik Christopher Gundersen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Etikk   Filosofi

Emner

Barnevern

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Gundersen, Eirik Christopher (2018). What We Owe to Our Children. Relationships and Obligations in Public Care. 229 s. OsloMet - storbyuniversitetet.

Gundersen, Eirik Christopher (2014). Sosialfaglig kompetanse. En analyse av arbeidsrapporter fra BSV-utdanningene. 59 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig