Norwegian version
Eirik Christopher Gundersen

Eirik Christopher Gundersen

Fields of study

Academic disciplines

Ethics   Philosophy

Subject areas

Child care

Research reports

Gundersen, Eirik Christopher (2018). What We Owe to Our Children. Relationships and Obligations in Public Care. 229 p. OsloMet - storbyuniversitetet.

Gundersen, Eirik Christopher (2014). Sosialfaglig kompetanse. En analyse av arbeidsrapporter fra BSV-utdanningene. 59 p. Høgskolen i Oslo og Akershus.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete